Zmiana organizacji etapu praktycznego w zawodzie fryzjer

01 Luty 2024, wyświetleń: 3749,

Nowa formuła egzaminu czeladniczego obowiązuje od 1 lutego 2024 r.


WIR w Poznaniu informuje, iż z dniem 1 lutego 2024 r. nastąpiła zmiana w zakresie przebiegu etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer. Zmiana polega na wprowadzeniu dowolności na dziale męskim i dopuszczenia wykonywania zadań egzaminacyjnych na główce treningowej lub na modelu. Wykonanie zadań egzaminacyjnych na dziale damskim nie ulega zmianie - odbywa się na co najmniej jednej główce treningowej.
W związku z powyższym od 1 lutego br. etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer odbywa się na dziale damskim na co najmniej jednej główce treningowej i na dziale męskim na co najmniej jednej główce treningowej lub jednym modelu  - na egzamin należy stawić się z co najmniej dwoma główkami treningowymi lub jedną główką damską i jednym modelem).
Poniżej zamieszczamy szczegółowe wymagania względem główek treningowych i modeli niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych:
1. Główka treningowa damska powinna spełniać przydatność do wykonywania czynności egzaminacyjnych, tj. farbowania, strzyżenia, układania, ondulowania. Wymagane włosy naturalne. Długość włosów powinna wynosić 30-40 cm.
2. Model lub główka treningowa męska powinni spełniać przydatność do wykonywania czynności egzaminacyjnych, tj. strzyżenia i układania. Wymagane włosy naturalne, długość włosów powinna wynosić około 10 cm na czubku głowy, 7 cm boki i potylica oraz wycieniowane do tych długości na potylicy  (w paśmie  od ucha do ucha) - przygotowana do obcięcia włosów min 2 cm.

 


Więcej informacji na temat egzaminu, zakresu wymagań obowiązującego na części ustnej i pisemnej egzaminu można znaleźć w informatorze dla kandydatów przystępujących do egzaminu, który dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html

 

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie!


 


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony