Upoważnienie do odbioru dokumentów

Osoby, które zdały egzamin odbierają świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub duplikaty tych dokumentów OSOBIŚCIE.
Jeśli nie jest możliwy odbiór osobisty, wówczas może to zrobić inna, upoważniona do odbioru osoba, która pisemnie zostanie upoważniona do odbioru. Formularz upoważnienia do odbioru dokumentu udostępniamy poniżej:

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony