Zaułek rzemiosła

 

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek Rzemiosła”
Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych oraz działań edukacyjnych związanych z promocją zawodów rzemieślniczych i przedsiębiorczości.


Jakie są cele szczegółowe programu?
• Lokalizacja na całym obszarze miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności
• Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w Programie
• Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta, w których zlokalizowane są pracownie uczestników programu w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania
• Przyciągnięcie do pracowni uczestników programu klientów z innych dzielnic
• Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych przez rzemieślników uczestniczących w Programie
• Organizacja kampanii edukacyjnych i współpraca ze szkołami branżowymi i technicznymi w celu promowania zawodów rzemieślniczych.


Kto może zostać uczestnikiem programu?
Czynni rzemieślnicy oraz osoby fizyczne i prawne wykonujące rzadkie zawody rzemieślnicze, którzy prowadzą swoje zakłady lub pracownie na terenie miasta Poznania oraz:
• reprezentują specjalności zawodowe o charakterze unikatowym, zwłaszcza z dziedziny rzemiosła artystycznego,
• oferują produkty lub usługi pożądane przez mieszkańców danej dzielnicy
• prowadzą działalność mającą szczególne znaczenie dla kultury i dziedzictwa regionalnego,
a także dla rozwoju miasta Poznania,
• są zrzeszeni w cechach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, w innych organizacjach gospodarczych lub są niezrzeszeni
• bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach Programu, zarejestrowani w PUP
• bezrobotni, zarejestrowani w PUP, którzy poprzez udział w Programie chcą uzyskać status zawodowy rzemieślnika
Warunkiem uczestnictwa w programie jest podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z Programem w lokalu położonym na terenie miasta Poznania, złożenie formularza zgłoszeniowego do Programu (załącznik nr 2) oraz uzyskanie pozytywnej decyzji Komitetu Sterującego.


Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?
• Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, udostępniane uczestnikom Programu według stawki czynszu pomniejszonej o maksymalnie 50 procent stawki rynkowej dla danego obszaru miasta
• Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych)
• Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników
• Spotkania i networking
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:
• Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
• Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
• Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
• Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
• Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu. Program „Zaułek Rzemiosła" jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

 

W poniższych linkach znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje.

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony