Doradca zawodowy

Zgromadzone na stronie materiały adresowane są dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli koordynujących realizację zadań wspierających dzieci i młodzież w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej na etapie szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że zebranie i udostępnienie materiałów dotyczących nauki zawodu w rzemieślniczym modelu kształcenia będzie stanowiło element wsparcia szkół i placówek w organizowaniu działań z zakresu szkolnego systemu doradztwa zawodowego. Wielkopolska to region o ponadprzeciętnych w skali państwa możliwościach rozwoju zawodowego, w szczególności w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które reprezentuje rzemiosło. Chcielibyśmy z Państwa udziałem przekazać uczniom i ich rodzicom informacje o dualnym modelu nauki zawodu w rzemiośle oraz pokazać możliwości na rozwój osobisty i satysfakcję z wykonywanej pracy. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów podczas zajęć prezentujących drogi edukacyjne. 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony