Pytania egzaminacyjne

Informujemy, iż w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu, w biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie oraz w biurach cechów zrzeszonych w Izbie można zaopatrzyć się w informatory egzaminacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego. Informatory zawierają wykazy zadań egzaminacyjnych występujących na etapie praktycznym oraz wykazy zagadnień obejmujących część ustną i pisemną egzaminu.

Poniżej zamieszczamy poglądowo test obejmujący część pisemną egzaminu. Podczas egzaminu zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych oraz pustą kartę odpowiedzi. Każdy temat zawiera 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający zaznacza prawidłowe odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakreślając znakiem X literę A, B lub C. Zaznaczenie co najmniej 4 prawidłowych odpowiedzi w każdym temacie gwarantuje uzyskanie oceny pozytywnej i zdanie egzaminu.

Zachęcamy do rozwiązania wersji demonstracyjnej testu i sprawdzenia odpowiedzi z kluczem!

 Egzamin czeladniczy - do pobrania informatory egzaminacyjne

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony