Reprezentacja rzemieślników

Mając na uwadze reprezentację interesów rzemieślników, przedstawiciele WIR w Poznaniu, uczestniczą w wielu gremiach:
 
1. Wielkopolska Rada Trzydziestu – Prezes WIR w Poznaniu Jerzy Bartnik.
 
2. Rada Dialogu Społecznego:
 • Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Antoni Odzimek,
 • Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Antoni Odzimek,
 • Podzespół ds. krajowej administracji skarbowej w Zespole problemowym ds. usług publicznych – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Antoni Odzimek,
 • Podzespół ds. służb mundurowych w Zespole problemowym ds. usług publicznych – członek Rady WIR w Poznaniu Adam Gołembowski,
 • Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy w Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Dyrektor WIR w Poznaniu Tomasz Wika,
 • Zespół problemowy ds. funduszy unijnych – Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej WIR w Poznaniu Bogumiła Frąckowiak.
3. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu – Z-cy Prezesa WIR w Poznaniu: Antoni Odzimek (przewodniczący od 01.01.2021) i Stanisław Marczak.
 
4. Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie – członek Rady WIR w Poznaniu Jacek Marcinkowski.
 
5. Zespół Trójstronny ds. Kultury i Mediów – członek Rady WIR w Poznaniu Adam Gołembowski,
 
6. Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej – członek Rady WIR w Poznaniu Jacek Marcinkowski i Hieronim Jurga (Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu).
 
7. Rada Rynku Pracy – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Marek Skoraszewski.
 
8. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Karol Pufal (wiceprzewodniczący w kadencji 2019-2023).
 
9. Powiatowe Rady Rynku Pracy – 27 przedstawicieli WIR w Poznaniu w 24 PRRP na terenie województwa wielkopolskiego.
 
10. Rada Programowa ds. kształcenia zawodowego i dualnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim – Prezes WIR w Poznaniu Jerzy Bartnik, Dyrektor WIR w Poznaniu Tomasz Wika, Naczelnik Wydziału Oświaty WIR w Poznaniu Iwona Derda.
 
11. Międzyresortowa Komisja ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w środowisku Pracy – Jacek Romankow.
 
12. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego – członek Rady WIR w Poznaniu Jacek Marcinkowski.
 
13. Zespół roboczy ds. rzemiosła (Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców) – Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Antoni Odzimek.
 
14. Komitety Monitorujące:
 • Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój – Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej WIR w Poznaniu Bogumiła Frąckowiak,
 • Komitet Monitorujący WRPO – Naczelnik Wydziału Promocji Gospodarczej WIR w Poznaniu Bogumiła Frąckowiak i Z-ca Prezesa WIR w Poznaniu Antoni Odzimek.
15. Ogólnopolskie Komisje Branżowe Związku Rzemiosła Polskiego:
 • Złotniczo-Jubilerska – członek Rady WIR w Poznaniu Wojciech Basiński (CRR Turek),
 • Fryzjersko-Kosmetyczna – Marzena Bilińska-Fiałkowska (CRR Poznań),
 • Fotografów – Waldemar Marek Pietura (Wielkopolski Cech Fotografów Poznań),
 • Rzemiosł Artystycznych – członek Rady WIR w Poznaniu Adam Gołembowski,
 • Rzemiosł Spożywczych – członek Rady WIR w Poznaniu Jacek Marcinkowski, Hieronim Jurga i Józef Konarczak (Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy w Poznaniu).
 
 
Poznań, 30.03.2021r.
 
 
 
 
 

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony