Nabór do komisji

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

 

Aktualnie prowadzimy nabór kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej

w zawodzie kucharz i monter stolarki budowlanej

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu informuje, iż poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów do komisji egzaminacyjnych. Jeśli czują Państwo w sobie potencjał i mają chęć zaangażowania się w nowe działania, zapraszamy do współpracy.

Czekamy na ludzi, którym przyświeca idea przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszemu pokoleniu. Wierzymy, że Państwa kompetencje zawodowe pozwolą na realizację procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie, a współpraca w zakresie przeprowadzania egzaminów zapewni wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat procesu potwierdzania kwalifikacji zawodowych, powołania do komisji oraz wymagań stawianych kandydatom. Oferujemy pracę w komisjach egzaminacyjnych w poniższych zawodach rzemieślniczych:

 

Alfabetyczny wykaz zawodów rzemieślniczych

 

Osoby zainteresowane powołaniem do komisji powinny spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.) oraz spełniać dodatkowe oczekiwania określone szczegółowo w poniższych załącznikach:

Nowi kandydaci do komisji egzaminacyjnych proszeni są o wypełnienie i złożenie poniższych dokumentów:

oraz załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w w/w rozporządzeniu i wymienionych w w/w formularzu zgłoszeniowym. Osoby kontynuujące współpracę proszone są o wypełnienie poniższego skróconego formularza zgłoszeniowego, oświadczenia na potrzeby wystawienia informacji o wysokości uzyskanego przychodu za rok podatkowy oraz w przypadku członków cechu dodatkowo zaświadczenia o przynależności do cechu i wykonywaniu zawodu:

Dokumenty można składać w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocników Izby oraz Cechach. Wyrażamy nadzieję, że powyższa propozycja zyska Państwa zainteresowanie. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

                                                                                                Tomasz Wika - Dyrektor Izby
                                                                Iwona Derda - Naczelnik Wydziału Oświaty