Projekt - Rzemieślnicy bez granic

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu rozpoczyna nabór do udziału w wyjątkowym szkoleniu umożliwiającym zdobycie tytułu „Międzynarodowy Mistrz”, a następnie udziału w międzykulturowych projektach w różnych krajach rozwijających się.
To pierwsze tego typu szkolenie w Polsce.
Dołącz do zespołu Międzynarodowych Mistrzów!
• Chcesz dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi?
• Pragniesz pomagać młody firmom w krajach rozwijających się?
• Doceniasz nowe umiejętności i międzynarodowe doświadczenie?
To szkolenie jest dla Ciebie!

Kim są Międzynarodowi Mistrzowie?
Międzynarodowi Mistrzowie to zespół wykwalifikowanych ekspertów, w tym rzemieślników, którzy wyjeżdżają na misje do krajów rozwijających się, aby poprawić sytuację mikro i małych firm.
Misje trwają od tygodnia do miesiąca i są finansowane z projektów krajowych i międzynarodowych.

Jak dołączyć do zespołu?
Zapisz się na bezpłatny cykl szkoleń w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu!
Szkolenie przygotuje Cię do praktycznego udziału w zagranicznych misjach. Dowiesz się, jak:
• Zarządzać międzynarodowymi projektami.
• Skutecznie przekazywać swoją wiedzę.
• Radzić sobie w różnych sytuacjach,  krajach i kulturach
Szkolenie będzie trwać ok. 7 miesięcy.
Odbywać się będzie w formie stacjonarnej i on-line, dwa razy w miesiącu (piątek-sobota, łącznie 10 godz.).
Grupa szkoleniowa to maksymalnie 10 os.

Zakres szkolenia:
Część I:
- moduł I – Kompetencje międzykulturowe – 30 godz.
- moduł II – Zarządzanie projektami międzynarodowymi  - 45 godz.
- moduł III – Systemy kształcenia i szkolenia zawodowego – 30 godz.
- moduł IV – Prowadzenie działalności gospodarczej i współpraca międzynarodowa – 30 godz.
- moduł V – Życie i praca w krajach niestabilnych – jak radzić sobie ze stresem? – 30 godz.
Wszystkie moduły szkolenia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w danych dziedzinach i wieloletnich praktyków.
Podczas szkolenia będzie możliwość spotkań i rozmów z osobami, które już należą do zespołu „Międzynarodowych Mistrzów”
i mają bogate doświadczenie w realizacji projektów międzykulturowych w krajach rozwijających się.
Część II:
- 2-3 tygodniowa nauka zawodu dla osoby z Ukrainy w firmie uczestnika szkolenia.
Część III
- możliwość nauki podstaw j. angielskiego lub ukraińskiego – 35 godz.
Dlaczego warto wziąć udział w cyklu szkoleń i zostać Międzynarodowym Mistrzem?
Korzyści:
• Zdobycie międzynarodowego doświadczenia i kompetencji międzykulturowych.
• Rozwinięcie kompetencji w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.
• Poznanie systemów kształcenia zawodowego w różnych krajach.
• Umiejętność komunikacji i współpracy z ludźmi z różnych kręgów kulturowych.
• Możliwość działania na rzecz osób z krajów rozwijających się, w tym Ukrainy.
• Nauka podstaw języka angielskiego lub ukraińskiego.
• Możliwość dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą z potrzebującymi.
• Satysfakcja z pomagania w krajach rozwijających się.
• Możliwość poznania ciekawych krajów i kultur.
Zapisy na szkolenie: https://docs.google.com/forms/d/1j1nVDwFAXp-zw3zZAh-oWQwOixVqKDmWaEAL65eufvo/edit
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2024 r. Liczba miejsc ograniczona.
Masz pytania. Skontaktuj się z nami!
Projekt „Rzemieślnicy bez granic” – „Międzynarodowy Mistrz”
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel. 601 913 140

e-mail. Rzemieslnicybezgranic@irpoznan.com.pl

 

 

Międzynarodowe spotkanie  projektowe w Poznaniu –
Wielkopolska i europejscy partnerzy projektu działają na rzecz Ukrainy


W dniach 28-29 odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu I spotkanie Komitetu Sterującego Projektu „Rzemieślnicy bez Granic”. Honorowymi gośćmi byli Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,  Barbara Kwapiszewska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Jarosław Frąckowiak Dyrektor Biura Hesja-Polska.


Spotkanie otworzył Marek Skoraszewski  Prezes WIR. W swoim wystąpieniu nawiązał do wieloletniej współpracy z Landem Hesji i z Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden, oraz do nowego partnera WIR - Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Menem, która jest partnerem wiodącym w Projekcie „Rzemieślnicy bez granic”.
Jak powiedział Wicemarszałek Jankowiak Projekt „Rzemieślnicy bez granic’ wpisuje się bardzo dobrze w działania już realizowane przez Wielkopolskę, która wspiera -  od początku działań wojennych -  humanitarnie Ukrainę, w tym w szczególności Okręg Charkowski. Dzięki polskim rzemieślnikom Projekt w przyszłości umożliwi uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji obywatelom Ukrainy.

Celem spotkania było zaprezentowanie przez partnerów projektowych z Niemiec, Francji, Włoch i Polski systemów kształcenia zawodowego w poszczególnych krajach. Goście specjalni spotkania – przedstawiciele  strony ukraińskiej: Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytucji Technicznego Kształcenia Zawodowego Obwodu Charkowskiego oraz Kierownik Departamentu Rozwoju Terytorialnego i Lokalnego oraz Stosunków Międzynarodowych Biura Wykonawczego Rady Obwodowej Charkowa zaprezentowali nie tylko obecny stan gospodarki ukraińskiej, ale również system kształcenia zawodowego i rzemiosła w Obwodzie Charkowskim. Do wątku ukraińskiego nawiązała Dyrektor Kwapiszewska, która przedstawiła prezentację na temat wsparcia osób z Ukrainy na wielkopolskim rynku pracy. Spotkanie było okazją do określenia zakresu zadań i działań stojących przed wszystkimi partnerami w 2024 r.


Projekt „Rzemieślnicy bez granic” finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Partnerem w projekcie jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza z Poznania oraz  organizacje rzemieślnicze z Niemiec, Francji i  oraz z Vicenzy z Włoch.  Samorząd Województwa Wielkopolskiego poproszony został o patronowanie projektowi w zakresie wykorzystania długoletnich relacji partnerskich z Obwodem Charkowskim.
W ramach Projektu, w 2024r. obędzie się szkolenie dla rzemieślników zainteresowanych współpracą rozwojową, którzy następnie będą dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z ukraińskimi koleżankami i kolegami, którzy będą chcieli nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje.

 

https://www.umww.pl/rzemieslnicy-bez-granic-wspolne-dzialanie-wielkopolski-i-europejskich-partnerow-dla-ukrainy

https://app.inforia.pl/clipping/20231129-6453688237?clippingToken=ewogICJ0eXAiOiAiSldUIiwKICAiYWxnIjogIkhTMjU2Igp9.ewogICJpZCI6ICIyMDIzMTEyOS02NDUzNjg4MjM3IiwKICAiZ3IiOiAxOTk5LAogICJwbyI6IDE5OTYsCiAgInByb2oiOiA2NzE5NSwKICAiciI6IHsKICAgICJuIjogIkFubmEgTWFya2lld2ljeiAiLAogICAgImUiOiAiYW5uYS5tYXJraWV3aWN6QHVtd3cucGwiCiAgfSwKICAiY3JlIjogIjIwMjMtMTEtMzBUMDY6NTA6MDguNTI2MTY1NFoiCn0.8a08r5gwWRcfvB7UkEpe14csx6hMsnJrmjcloTPmSFM&portalId=1996&projectId=67195&src=Notification


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Rzemieślnicy bez granic” to projekt finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Jest to wspólny projekt europejskich organizacji rzemieślniczych z Niemiec, Francji, Włoch i Polski mający na celu promocję branż rzemieślniczych na całym świecie za pośrednictwem europejskich rzemieślników i „Rzemieślników bez granic”.
W trakcie projektu europejscy rzemieślnicy w ramach specjalnie dla nich opracowanego szkolenia
zdobywają dodatkowe kwalifikacje i są przygotowani do zagranicznych misji mających na celu szkolenie i doradzanie swoim odpowiednikom w krajach partnerskich.
Realizowany w Polsce projekt dotyczy działań na rzecz ukraińskich uchodźców.
Celem projektu jest :
- wsparcie ukraińskich uchodźców.
- powiększanie grupy „Rzemieślników bez granic” - bardzo dobrze wykwalifikowanych, z dużym doświadczeniem i wiedzą  europejskich rzemieślników, którzy są zainteresowani przekazywaniem swojej wiedzy i doświadczenia swoim odpowiednikom w innych krajach
- poprawa sytuacji ekonomicznej i zatrudnienia rzemieślników z krajów partnerskich, w tym w Ukrainie.
W Polsce partnerem operacyjnym Projektu „Rzemieślnicy bez granic” jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, partnerem politycznym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Oddział Międzynarodowy.
Szkolenie dla polskich rzemieślników rozpocznie się w Poznaniu na początku przyszłego roku, tak aby ukraińscy uchodźcy w Poznaniu i okolicach, a później, po zakończeniu wojny, ukraińscy rzemieślnicy na Ukrainie skorzystali ze szkoleń i porad udzielanych przez ich polskich rzemieślników.
Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
tel. 61 859 35 24, e-mail: rzemieslnicybezgranic@irpoznan.com.pl
www.craftspeople-without-borders.com

 

Informacje w mediach o projekcie:
https://zwielkopolski24.pl/z-regionu/wsparcie-grup-rzemieslniczych-na-ukrainie-projekt-rzemieslnicy-bez-granic/oYbf33bC6WUVYotyCMBY


 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony