Egzaminy

W celu przystąpienia do egzaminu należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie niżej dostępny formularz zgłoszeniowy na egzamin, wnieść opłatę egzaminacyjną i przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Wydziale Oświaty, w biurze Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie lub biurze cechu wszystkie wymagane dokumenty wyspecyfikowane na formularzu zgłoszeniowym.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez WIR w Poznaniu lub cech.

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony