Wpis dokumentów do CEiDG

05 Maj 2024, wyświetleń: 7187,

UWAGA - wszyscy przedsiębiorcy


Od 1 października 2020 r. zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanych przez Izbę Rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez Izby Rzemieślnicze:

1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrzowskiego/czeladniczego są już przedsiębiorcami:

  • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
  • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
  • Izba Rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG.

2. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 r. i prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:

  • informacja w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest przekazywana przez Izbę Rzemieślniczą wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
  • Izba weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia wpływu,
  • w przypadku pozytywnej weryfikacji Izba Rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
  • Izba może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając termin jego uzupełnienia,
  • wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
  • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Izba informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG,
  • wniosek składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

informację o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Wpis do CEIDG informacji o uzyskanym dyplomie mistrzowskim lub świadectwie czeladniczym to dodatkowy atut dla każdego przedsiębiorcy, który chce pokazać, że jest rzemieślnikiem. Rzemieślnik jest kojarzony z świadczeniem usług rzetelnie, w trosce  o wysoką jakość i zadowolenie wymagającego klienta. Wpis będzie zatem ułatwiał budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako firmy wiarygodnej i świadczącej usługi na bardzo wysokim poziomie. Z kolei potencjalnemu klientowi da możliwość sprawdzenia firm i wybrania usługodawcy z kwalifikacjami kojarzonego z jakością i oryginalnymi, niepowtarzalnymi produktami. Jest to bardzo istotne działanie dla naszej organizacji ze względu na możliwość formalnego ukazania pracodawców – rzemieślników i wyróżnienia ich na tle wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce. Obecnie tylko Izby Rzemieślnicze zamieszczają informacje o nadanych w rzemiośle kwalifikacjach zawodowych. Warto skorzystać z tego przywileju i ukazać potencjał rzemiosła.

Gorąco zachęcamy do składania wniosków!


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony