Kurs pedagogiczny dla instruktorów prakt.nauki zawodu