Duplikaty

Duplikat dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego można uzyskać, przesyłając niżej zamieszczony wniosek o wydanie duplikatu wraz z dowodem opłaty, która wynosi 26 zł.