Duplikaty

Duplikat dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego można uzyskać, przesyłając listownie lub na adres: oswiata@irpoznan.com.pl niżej zamieszczony wniosek o wydanie duplikatu wraz z dowodem opłaty, która wynosi 26 zł.

Duplikat należy odebrać osobiście w Wydziale Oświaty Izby w Poznaniu (al. Niepodległości 2).

Informacja o gotowym do odbioru dokumencie zostanie przekazana telefonicznie lub na wskazany adres e-mail. Istnieje możliwość odbioru dokumentu przez osobę upoważnianą po wcześniejszym złożeniu upoważnienia do odbioru dokumentu. Wzór upoważnienia udostępniamy poniżej.
 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony