Opłaty

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

       

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 21 kwietnia 2021 r.

 

za egzamin czeladniczy

723,80 zł

 

za egzamin czeladniczy poprawkowy

361,90 

 

za egzamin mistrzowski

1447,60 zł

 

za egzamin mistrzowski poprawkowy

723,80 zł

 

za egzamin sprawdzający

258,50 zł

 

za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

26 zł

 

za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach

zrzeszonych w cechu

60 zł

 
 
 

za wystawienie duplikatu

zaświadczenia dla szkoły

35 zł

 

za wystawienie innych zaświadczeń  

18 zł

 

za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych

70 zł

 

 

Opłaty proszę kierować na konto:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

W przypadku chęci uzyskania zwrotu za opłatę egzaminacyjną / opłatę manipulacyjną prosimy o wypełnienie WNIOSKU O ZWROT OPŁATY