Opłaty

OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

       

obowiązujące w WIR w Poznaniu od 15 stycznia 2024 r.

 

za egzamin czeladniczy 969,46 zł
za egzamin czeladniczy poprawkowy 484,73 zł
za egzamin mistrzowski 1938,94 zł
za egzamin mistrzowski poprawkowy 969,46
za egzamin sprawdzający 346,23 zł
z tytułu pokrycia kosztów produktów zakupionych na egzamin w zawodzie kucharz w przypadku nieusprawiedliwienia przed egzaminem swojej nieobecności 100 zł
za wydanie duplikatu dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego 26 zł
za przedłużenie lub skrócenie nauki zawodu młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach zrzeszonych w cechu 60 zł
za wystawienie duplikatu zaświadczenia dla szkoły 35 zł
za wystawienie innych zaświadczeń 20 zł
za wystawienie ozdobnych dyplomów mistrzowskich i świadectw czeladniczych 140 zł


 

Opłaty proszę kierować na konto:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 0046 1699

W przypadku chęci uzyskania zwrotu za opłatę egzaminacyjną / opłatę manipulacyjną prosimy o wypełnienie WNIOSKU O ZWROT OPŁATY

 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony