Przystosowanie budynku - ważne wytyczne!

01 Styczeń 2022, wyświetleń: 13692,

Zapewniamy bezpieczeństwo


Przystosowanie budynku  w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających. (nie dotyczy powierzchni wynajmowanych, posiadających niezależne wejścia do budynku)

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia dotyczące przebywania w budynku Izby.
W budynku Izby mogą przebywać wyłącznie:

1. Pracownicy WIR, którzy wypełniają swoje obowiązki służbowe,
2. Pracownicy Cechów, mających swoje siedziby w budynku Izby w czasie wypełniania obowiązków służbowych,
3. Osoby postronne, interesanci wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym, bądź mailowym umówieniu spotkania (dotyczy to również osób wizytujących biura Cechów)
4. Osoby wchodzące do budynku są zobowiązane:

 • poddać się pomiarowi temperatury ciała (wartość pomiaru nie może przekroczyć 38 st. Celsjusza),
 • wpisać się do ewidencji gości, z podaniem daty, godziny, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz celu wizyty,
 • stosować maseczki ochronne w czasie przebywania na powierzchniach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, itp.)
 • dezynfekować ręce przy wejściu i przy wyjściu z budynku.

5.       Korespondencja i przesyłki

 • Pracownicy Poczty Polskiej oraz firm kurierskich przekazują adresatom dostarczone przesyłki w przedsionku holu Izby.
 • Przesyłki pocztowe lub kurierskie, adresowanie do Izby, po fizycznym odebraniu przez Kancelarię są przechowywane przez 2 dni w zamkniętym pojemniku. Po 2 dniach kwarantanny mogą zostać otwarte i przyjęte.
 • Przesyłki adresowanie do biur Cechów odbierane są przez pracowników Cechów. W przypadku braku obecności adresata, w stosunku do przesyłki będzie miał zastosowanie pkt. 5.b.

6.       Dokumentacja dostarczana osobiście:

 • Dokumentacja egzaminacyjna dostarczana do Wydziału Oświaty WIR będzie składana przez interesariuszy w zabezpieczonej skrzyni podawczej znajdującej się w przedsionku holu Izby. Dokumentacja musi być umieszczona w zamkniętej kopercie. Odebrana dokumentacja, podobnie jak przesyłki pocztowe, musi przejść 2 dniową kwarantannę.
 • Pozostała dokumentacja adresowana do WIR podlega procedurze takiej jak dokumentacja egzaminacyjna.
 • Dokumentacja dla biur Cechów odbierana jest tylko i wyłącznie przez pracownika Cechu.

7.       Dostawy i zaopatrzenie

 • Obsługą dostaw i zaopatrzenia dla WIR zajmują się pracownicy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego WIR.
 • Dostawy dla biur Cechów obsługiwane są wyłącznie przez pracowników Cechów.

Organizacja biur i zasady BHP w budynku.
1.       Biura

 • W biurach poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 m
 • W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, należy wprowadzić pracę zdalną naprzemienną
 • W przypadku, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami, pracownicy muszą być zabezpieczeni zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi (podobnie jak w sklepach, aptekach)

2.       Powierzchnie ogólnodostępne

 • Drzwi wejściowe do budynku w miarę możliwości powinny być otwarte, tak, aby nie było konieczności dotykania klamek przez osoby wchodzące i wychodzące,
 • Przy wejściach do budynku należy umieścić urządzenia do obowiązkowej dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do i wychodzących z budynku,
 • Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie dezynfekowane, dotyczy to w szczególności parapetów, krzeseł, stolików itp.
 • Krzesła na korytarzach muszą być ustawione tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 m
 • Ograniczona zostaje ilość osób, które mogą jednocześnie przebywać w toalecie do połowy liczby kabin i/lub pisuarów. Stosowna informacja musi być umieszczona na drzwiach toalety.
 • Wszystkie toalety muszą być sprzątane co godzinę
 • Toalety muszą być wyposażone w urządzenia do dezynfekcji rąk

3.       Sale konferencyjno-egzaminacyjne

 • Liczba miejsc w sali musi być ograniczona tak, aby, odległość między stanowiskami wynosiła min. 1,5 m.,
 • Informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać jednocześnie w sali musi być  umieszczona na każdych drzwiach wejściowych do Sali,
 • Sale muszą być regularnie wietrzone, a wszystkie powierzchnie z którymi mają kontakt osoby w nich przebywające (stoły, krzesła, itp.) muszą być po każdorazowo dezynfekowane po zakończeniu spotkania.

4. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI EGZAMINÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 - do pobrania

 

Dyrektor Izby Tomasz Wika
 

Poniżej podajemy do wiadomości adresy e-mail i numery telefonów służbowych.

 

SEKRETARIAT

sekretariat@irpoznan.com.pl

Tel: 603 370 089

 

Zastępca Dyrektora Izby

Wiesław Ratajczak

wieslaw.ratajczak@irpoznan.com.pl

tel. 607 082 794

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

administracja@irpoznan.com.pl

tel.: 512 478 558, 501 131 761

 

Wydział Finansowo-Księgowy

agnieszka.napierala@irpoznan.com.pl 

tel.: 512 478 543

 

Wydział Oświaty

oswiata@irpoznan.com.pl

tel. 512 478 534

 

Wydział Promocji Gospodarczej

bogumila.frackowiak@irpoznan.com.pl

 tel.:  601 913 140

 

PEŁNOMOCNICY IZBY W:

 

 Koninie – Iwona Wojciechowska  pelnomocnik.konin@irpoznan.com.pl

62-500 Konin, ul. 3 Maja 48

tel: 512 478 544

 

• Lesznie – Monika Lewandowska  pelnomocnik.leszno@irpoznan.com.pl

64-100 Leszno, ul. Słowiańska 54 III pietro

tel. 512 478 535

 

• Pile – Katarzyna Jeleń-Wojciechowska  pelnomocnik.pila@irpoznan.com.pl

64-920 Piła, ul. Bydgoska 35

tel. 512 478 537


 


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony