Forum Gospodarki i Edukacji

26 Maj 2014, wyświetleń: 2958,

Od rzemiosła do uniwersytetu


 

 

 

 

23 maja 2014 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyło się Forum Gospodarki i Edukacji. Współorganizatorem Forum była nasza Izba, a patronat nad tym wydarzeniem objęły:  Ministerstwa – Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Związek Rzemiosła Polskiego.

W czasie piątkowego spotkania dyskutowano na temat roli kształcenia dualnego jako nowoczesnego kierunku edukacji  przydatnego zarówno w rzemiośle jak na wyższej uczelni. Omówiono także rolę partnerstwa gospodarki i edukacji w tworzeniu rynku pracy przychylnego dla młodych ludzi. 

Gośćmi  honorowym spotkania były:   prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.  W uczelnianych ławach pojawili się także Parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Wielkopolski i władze Poznania, przedstawiciele  szkolnictwa wyższego oraz ponadgimnazjalnego, organizacji pracodawców  oraz rzemieślnicy z Prezesem Jerzym Bartnikiem na czele.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska omówiła między innymi planowane zmiany w strukturze szkolnictwa wyższego, które pozwolą na ściślejszą współpracę  między biznesem a nauką i wzmocnią rolę praktyki zawodowej niezbędnej na każdym etapie  edukacji. Z kolei dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, bardzo dobitnie podkreśliła rolę rzemiosła w kształceniu zawodowym i tworzeniu nowoczesnego rynku pracy odpowiadającego  pracodawcom.

Ważnym momentem Forum było wręczenie nagrody gospodarczej „Rzemieślnicza Jakość”, która została przyznana w  imieniu Partnerstwa „Razem dla rozwoju rzemiosła” dla Miasta Poznania oraz Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu za akcję promocyjną Rogala Świętomarcińskiego. To wzorcowy przykład współpracy samorządu terytorialnego oraz samorządu gospodarczego, bo partnerstwo zaowocowało prowadzoną w dużej skali kampanią społeczną oraz efektami ekonomicznymi, których  przejawem jest kilkunastokrotny wzrost sprzedaży.

Forum było znakomitą okazją do przedstawienia zalet dualnego systemu kształcenia. Jak wynikało z wypowiedzi dyskutantów praktyka zawodowa okazuje się niezbędna -niezależnie czy dotyczy absolwenta szkoły zawodowej czy wyższej. Teoria nawet najbardziej zaawansowana musi być sprawdzona w praktyce - tego oczekują dziś pracodawcy. Taki też musi być najważniejszy trend w szkolnictwie zarówno rzemieślniczym jak i uniwersyteckim.


Marzena Rutkowska-Kalisz

 

Zapraszamy na relacje filmową

Zapraszamy do galerii


Podobne tematy dla tagów: szkolnictwo zawodowe,system dualny,Prof. Lena Kolarska-Bobińska,Prezes Jerzy Bartnik,

Spotkanie oświatowe
XIII Targi Edukacyjne
Targi Edukacyjne rozpoczęte!
Nowy Rok, nowe zadania...
Rzemiosło na XV Targach Edukacyjnych
Co nas czeka w oświacie zawodowej
Postulaty wręczone Pani Minister
Forum Gospodarki i Edukacji
Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki w Warszawie
Promocja zawodu mechanik motocyklowy na Targach Edukacyjnych 20-22.03.2015.
Zapraszamy na XXXIII Jarmark Świętojański
XXXIII Jarmark Świętojański
Prezes Jerzy Bartnik
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Izby
Rozpoczęły się spotkania regionalne
Walne Zgromadzenie Izby

Ankieta