Szkoła branżowa bez tajemnic

Szkoła branżowa I stopnia łączy naukę teoretyczną i pracę połączoną z pasją, zdolnościami i zainteresowaniami, które podyktowały wybór zawodu. Jest to jedyny typ szkoły, w której jest bardzo duża liczba godzin kształcenia praktycznego, znacząco przewyższająca liczbę godzin kształcenia praktycznego w technikum. Kształcenie zawodowe stanowi tu minimum 60% całego cyklu kształcenia, a zajęcia praktyczne realizowane są bezpośrednio u pracodawców w naturalnym środowisku pracy. Taki model kształcenia umożliwia bardzo dobre nauczenie się zawodu oraz podjęcie pracy lub otwarcie własnej firmy bezpośrednio po ukończeniu edukacji.

Istotne:

  • szkoła branżowa nadąża za wymaganiami rynku pracy, dlatego po jej ukończeniu łatwiej można znaleźć zatrudnienie,

  • w przeciwieństwie do uczniów, którzy wybiorą szkołę średnią, daje konkretny i poszukiwany zawód,

  • ukończenie szkoły branżowej pomoże szybciej się usamodzielnić,

  • pracodawcy czekają na absolwentów szkół branżowych,

  • niejednokrotnie zarobki będą wyższe niż absolwentów szkół wyższych,

  • zdobyte praktyczne umiejętności dają większą możliwość założenia własnej działalności,

  • możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, zdania matury i pójścia na studia.

W szkole tej poczujesz przyjemność ze zdobywania wiedzy teoretycznej, radość z nabywania umiejętności praktycznych oraz satysfakcję i zadowolenie z wybranego zawodu. Wszystko dzięki ciekawej dla Ciebie tematyce zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz dobrych relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami.
 

Wśród szkół branżowych I stopnia działających na terenie Wielkopolski są m. in. Rzemieślnicze Szkoły Branżowe I Stopnia w Gnieźnie, Koninie i Wągrowcu. Poniżej możesz zapoznać się z ofertą Szkół: