Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Wągrowcu

Zawody, w których szkoła prowadzi kształcenie zawodowe

blacharz, blacharz samochodowy, betoniarz – zbrojarz, cukiernik, cieśla, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, kowal, kucharz, kamieniarz, lakiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, elektronik, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik, stolarz, sprzedawca, ślusarz, tapicer, wędliniarz, kucharz, zegarmistrz

Krótki opis warunków, w jakich prowadzone są zajęcia dydaktyczne

Szkoła dysponuje 6 dużymi salami lekcyjnymi oraz 2 mniejszymi pracowniami językowymi. Wszystkie klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny, tj.: tablice interaktywne, projektory, laptopy, internet bezprzewodowy oraz pomoce naukowe. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne są klimatyzowane. Dwie sale dodatkowo pełnią funkcję pracowni komputerowych, w których dostępnych jest 60 laptopów. W budynkach znajdują się również: biblioteka szkolna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarski, gabinet pedagoga i psychologa oraz duża świetlica wyposażona w sprzęt sportowy oraz wiele gier świetlicowych, m.in.: piłkarzyki i stoły tenisowe. Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnym boisku, które znajduje się w sąsiedztwie. W siedzibie szkoły mieści się sekretariat oraz aula, w której odbywają się wszystkie uroczystości szkolne.

Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyposażamy w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i programy edukacyjne.

Jak szkoła pomaga w rozwijaniu pasji, zainteresowań swoich uczniów?

  • Uczniowie szkoły mogą brać udział w licznych wycieczkach np. do Warszawy, Wrocławia, Torunia. Dzięki takim wyjazdom poszerzają swoją wiedzę

  • W miarę zainteresowań uczestniczą w konkursach o różnej tematyce przez co mają możliwość rozwijania indywidualnych talentów

  • Możliwość wzbogacenia wiedzy zawodowej i ogólnej dają spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami w różnych dziedzinach

  • Dzięki współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną uczniowie brali udział w projektach, tj.: projekt edukacyjny ”Starej Klasy Czar”, Kaligrafia – Sztuka Pisania. Organizowane są wspólnie warsztaty dla uczniów: m, in.: Warsztaty Savoir vivre, Warsztaty informacyjne bibliotek, a także udział w Narodowym Czytaniu

  • Udział w programie upowszechniania sportu dla młodzieży - SKS

  • Możliwość angażowania się w akcje charytatywne

Sukcesy osiągnięte przez szkołę

  • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Halowej Piłce Nożnej

  • IV miejsce w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego w Drużynowym Tenisie Stołowy

  • Zdobycie Pucharu w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa

Uczniowie o szkole

Wywiad z uczniem Szkoły

Absolwenci szkoły

Absolwenci Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie są fachowcami w swoich dziedzinach – profesjonalnymi rzemieślnikami, którzy odwołując się do wzorców wielkopolskiego rzemiosła, są przygotowani do pracy na współczesnym rynku gospodarczym.

Dane kontaktowe szkoły:

Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Wągrowcu

adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 1

miejsce prowadzenia zajęć: ul. Wierzbowa 1

tel.: 672 620 120; 507 788 841

e-mail: szkola@szkola.icech.pl

strona www: http://www.szkola.icech.pl/

fb: https://www.facebook.com/szkolacech

 

Nazwa organu prowadzącego szkołę: Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu