Licencjat i Mistrz - Bachelor and Meister

 

Tytuł projektu: Projektowanie i wdrażanie dualnych studiów licencjackich
z uzyskaniem stopnia licencjata I tytułu mistrza rzemiosła  - Licencjat & Mistrz (Bachelor & Meister)

Program: Erasmus+, Akcja 2

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020, 36 miesięcy

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z partnerami z Niemiec, Litwy i Finlandii realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2 pt. Bachelor & Meister).

We wszystkich krajach wspólnotowych widoczny jest problem powiększającego się braku kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstw, co w znaczącym stopniu ogranicza ich rozwój. 

W wielu krajach europejskich jak Polska, Łotwa czy Litwa obserwuje się taką tendencję już od dziesięcioleci, a stosunek młodych ludzi wybierających kształcenie zawodowe lub studia wynosi odpowiednio 1/3 do 2/3.

W poszczególnych krajach, np. w Niemczech znacząca liczba młodych przedsiębiorców decyduje się na edukację w zawodzie, a w szczególności na podejmowanie szkolenia mistrzowskiego. Jednak ostatnie badania pokazują, że sytuacja zmienia się na niekorzyść edukacji zawodowej.

W Europejskich Ramach Kwalifikacji (ang. European Qualification Framework), tytuł mistrzowski został sklasyfikowany na równi z akademickim tytułem licencjata. Nie przynosi to jednak żadnych wymiernych efektów; nadal istnieją bariery w uznawalności tytułów pomiędzy edukacją zawodową a kształceniem akademickim.

Co do zasady, kompetencji nabywanych w ramach szkolenia mistrzowskiego nie uznaje się za wystarczające do podjęcia studiów. Ponadto kwalifikacje mistrza rzemiosła nie są w pełni uznawalne w wymiarze międzynarodowym.

Fachowcy z kwalifikacjami mistrzowskimi posiadają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, a także doświadczenie w danym zawodzie. Brakuje im jednak kompetencji kierowniczych i managerskich, aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem.

W sektorze MŚP wiedza praktyczna i profesjonalizm są kluczowymi czynnikami, jeśli chodzi o prowadzenie działalności. Jako że wielu absolwentom uniwersytetów brakuje takiej wiedzy, małe i średnie przedsiębiorstwa mają problem z pozyskaniem przyszłej kadry kierowniczej.

Dlatego nabycie ważnych kompetencji w praktyce i teorii zawodu oraz profesjonalnej wiedzy powinno zostać ujęte jako cel studiów. 

W celu polepszenia sytuacji na rynku, w projekcie zaproponowano rozwinięcie dualnych studiów licencjackich, które łączą dwa formy kształcenia – wyższego (akademicki tytuł licencjata) oraz zawodowego (tytuł mistrza w rzemiośle).  W związku z tym głównymi celami projektu są:

 • podniesienie prestiżu i jakości kształcenia mistrzowskiego oraz studiów licencjackich, jak również poprawa nabywanych kompetencji i wiedzy,
 • transfer ważnych umiejętności zawodowych oraz praktycznych doświadczeń, dzięki koncepcji studiów dualnych,
 • przeciwdziałanie niedoborom młodych przedsiębiorców w sektorze MŚP,
 • zapewnienie studiów w pełni uznawalnych na arenie międzynarodowej i zgodnych
  z Traktatem Bolońskim
 • wsparcie działań UE w zakresie edukacji, zgodnie z planami modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego,
 • podniesienie atrakcyjności szkolenia zawodowego,
 • likwidowanie sztucznych barier spowodowanych problemami z uznawalnością kwalifikacji

Grupy docelowe to młode osoby, zakwalifikowane do podjęcia nauki na wyższej uczelni, studenci, pracownicy wykwalifikowani oraz MŚP jako partnerzy szkolący.

Dalszymi beneficjentami projektu będą uniwersytety/politechniki, izby rzemieślnicze, izby handlowo - przemysłowe oraz instytucje decyzyjne w zakresie szkolnictwa zawodowego.                                  

Projekt zostanie przeprowadzony przez 6 doświadczonych partnerów z Niemiec, Polski, Litwy i Finlandii; jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, od września 2017 do końca sierpnia 2020, przez okres 3 lat.

Ponadto w projekt, jako instytucje transferowe, zostanie włączonych 50 izb rzemieślniczych
i 18 uniwersytetów/ politechnik z 13 krajów. W/w placówki będą informowane na bieżąco
o postępach w projekcie.

W ramach projektu powstanie 5 produktów, dostępnych dla każdego zainteresowanego:

 • modele blueprint I koncepcje integralnych studiów dualnych
 • opisy modułów kształcenia dla studiów dualnych z zakresu budownictwa
 • opisy modułów kształcenia dla studiów dualnych z zakresu inżynierii elektrycznej
 • integralne procedury egzaminacyjne dla szkolenia mistrzowskiego i studiów licencjackich
 • przewodnik ze wszystkimi wynikami projektu.

 

Rozmowa z Panią Anną Krysińską - Dyrektor Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie

Bachelor&Meister – konferencja

W ramach projektu Bachelor&Meister, realizowanego przez Parlament Hanzeatycki przy współudziale Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz partnerów z Litwy, Niemiec
i Finlandii już w październiku odbędzie się międzynarodowa konferencja mająca na celu przybliżenie problematyki niedoboru wykształconej kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Konferencja będzie poświęcona przedstawieniu dotychczasowych wyników projektu – prelegenci z Niemiec i Litwy zaprezentują raporty z wdrożeń dualnych studiów zawodowych
w Hochschule 21 oraz Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina.

Podczas konferencji poruszone zostaną także tematy ściśle związane z podniesieniem prestiżu i jakości kształcenia zawodowego w przyszłości, innowacyjnymi metodami nauczania oraz podniesieniem atrakcyjności szkolenia zawodowego.

Ważnym punktem konferencji będzie otwarta dyskusja na temat przyszłości kształcenia zawodowego w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Relacja z konferencji

Konferencja - galeria

Bachelor&Meister - badanie potrzeb przedsiębiorców

W ramach projektu Bachelor&Meister prowadzone jest także badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie 

zatrudniania absolwentów studiów dualnych. W tym celu uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: 

 https://forms.gle/2hsFJV9XcGq5RW2c7