Dodatkowe materiały

Dodatkowe materiały wspomagające rozwój kompetencji nauczycieli, uczniów oraz rodziców.
1.Skrypt, który zawiera szczegółową informację w zakresie nauki zawodów, oraz instruktażu, jak dobrze przeprowadzić lekcje w ramach zaplanowanych scenariuszy - do pobrania


2.Podcast „Kariera w rzemiośle” skierowany do rodziców i dzieci, mający na celu poinformowanie o możliwościach nauki, pokazanie przykładów osób, które wybrały rzemiosło.
Kliknij na mikrofon i posłuchaj podcastu skierowanego do rodziców. Zapraszamy!


 

3.Materiały aktywizujące uczniów – pakiet ćwiczeń dedykowanych uczniom mających na celu poszerzenie świadomości dotyczącej swoich potrzeb oraz uczuć, w szczególności wyobrażenia szczęścia, stworzenie sytuacji sprzyjającej uzyskaniu pozytywnych informacji zwrotnych, kształtowanie spostrzegania i różnicowania zachowań, budowanie sieci wsparcia - pobierz pdf
 

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony