Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

24 Czerwiec 2014, wyświetleń: 3675,

 

Wpływ procesu wędzenia


 

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenie  „Wpływ procesu wędzenia wyrobów mięsnych oraz ryb i produktów rybołówstwa na bezpieczeństwo żywności”

Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu na zlecenie MRiRW realizuje projekt „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”. W ramach projektu w każdym województwie realizowane są szkolenia „Wpływ procesu wędzenia wyrobów mięsnych oraz ryb i produktów rybołówstwa na bezpieczeństwo żywności”. Głównym celem spotkań jest przekazanie informacji dotyczącej problemu nieprzekraczania przyszłych limitów zawartości benzo(a)pirenu i sumy czterech WWA (benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluroantenu i chryzenu) w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych oraz rybach wędzonych i wędzonych produktach rybołówstwa.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współuczestniczy w organizacji szkolenia w Wielkopolsce. Szkolenie odbędzie się 16.07.br. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym "SIELINKO", koło Opalenicy, przy ul. Parkowej 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele podmiotów zajmujących się wędzeniem mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i produktów rybołówstwa. Zakres wiedzy przekazany podczas szkolenia ułatwi proces dostosowania się zakładów do nowych norm w odniesieniu do WWA, które wejdą w życie od 1 września 2014r.

Ponieważ liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona, zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenia telefoniczne na nr tel. 61 8630418 lub e-mail:  aldona.jankowska@wodr.poznan.pl(imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy, adres, nr telefonu) w terminie do dnia 25.06.br. W szkoleniu wezmą udział tylko osoby wcześniej zgłoszone.


Podobne tematy dla tagów: Wędzenie mięsa i ryb,nowe przepisy unijne,bezpłatne szkolenie,

Jak wykorzystać energię słoneczną
Zaproszenie na warsztaty biznesowe
Kasy fiskalne
Zatrudnienie Pracowników
Wybrane aspekty związane z rozliczaniem czasu pracy oraz rozwiązywaniem umów o pracę

Ankieta