Wznawiamy egzaminy

19 Sierpień 2020, wyświetleń: 3828,

Wszelkie procedury bezpieczeństwa


 

Szanowni Państwo,

 

Staramy się być do Waszej dyspozycji w jeszcze większym stopniu przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa.

 

Dokumenty do egzaminu prosimy wysłać pocztą lub przynieść osobiście w kopercie i wrzucić do przygotowanego pojemnika, który znajduje się przy wejściu do Izby - przy szklanych drzwiach. Osoby, które chciałyby przedłożyć oryginały dokumentów do uwierzytelnienia, proszone są o przyniesienie wraz z oryginałami kserokopii tych dokumentów, wejście do budynku w maseczce i naciśnięcie dzwonka w celu przywołania pracownika Wydziału Oświaty Izby.

 

Zachęcamy, by sprawy załatwiać mailowo lub telefonicznie.

 

Informujemy również, iż wznawiamy przeprowadzanie egzaminów. Będą się one odbywały się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa mających na celu ochronę Państwa przed zakażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W tym celu wprowadziliśmy „Regulamin bezpieczeństwa organizacji egzaminów w okresie pandemii COVID-19 na terenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w biurach Pełnomocników Izby w Koninie, Lesznie, Pile oraz Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu”. Prosimy o zapoznanie się z nim i stosowanie się do jego zapisów w trakcie egzaminów.

 

Regulamin bezpieczeństwa organizacji egzaminów w okresie pandemii COVID-19 na terenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w biurach Pełnomocników Izby w Koninie, Lesznie, Pile oraz Związku Rzemieślników Cechowych w Kaliszu”

 

Przystosowaliśmy również budynek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych poniższych wytycznych.

 

http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,przystosowanie-budynku-wazne-wytyczne.html

 

 

Biuro Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

 

jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

W sprawach egzaminów prosimy się kontaktować:

  • w Poznaniu z Wydziałem Oświaty Izby – tel. 512 478 534, e-mail: oswiata@irpoznan.com.pl
  • w Koninie z Biurem Pełnomocnika Izby w Koninie – tel. 512 478 544, e-mail: pelnomocnik.konin@irpoznan.com.pl
  • w Lesznie z Biurem Pełnomocnika Izby w Lesznie – tel. 512 478 535, e-mail: pelnomocnik.leszno@ipoznan.com.pl
  • w Pile z Biurem Pełnomocnika Izby w Pile – tel. 512 478 537, e-mail: pełnomocnik.pila@irpoznan.com.pl


Ankieta