Spotkanie w ramach projektu „Rzemieślnicy bez Granic”

30 Listopad 2023, wyświetleń: 631,

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Poznaniu


Międzynarodowe spotkanie projektowe w Poznaniu –
Wielkopolska i europejscy partnerzy projektu działają na rzecz Ukrainy

W dniach 28-29 odbyło się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu I spotkanie Komitetu Sterującego Projektu „Rzemieślnicy bez Granic”. Honorowymi gośćmi byli Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,  Barbara Kwapiszewska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Jarosław Frąckowiak Dyrektor Biura Hesja-Polska.


Spotkanie otworzył Marek Skoraszewski  Prezes WIR. W swoim wystąpieniu nawiązał do wieloletniej współpracy z Landem Hesji i z Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden, oraz do nowego partnera WIR - Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Menem, która jest partnerem wiodącym w Projekcie „Rzemieślnicy bez granic”.
Jak powiedział Wicemarszałek Jankowiak Projekt „Rzemieślnicy bez granic’ wpisuje się bardzo dobrze w działania już realizowane przez Wielkopolskę, która wspiera -  od początku działań wojennych -  humanitarnie Ukrainę, w tym w szczególności Okręg Charkowski. Dzięki polskim rzemieślnikom Projekt w przyszłości umożliwi uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji obywatelom Ukrainy.

Celem spotkania było zaprezentowanie przez partnerów projektowych z Niemiec, Francji, Włoch i Polski systemów kształcenia zawodowego w poszczególnych krajach. Goście specjalni spotkania – przedstawiciele  strony ukraińskiej: Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytucji Technicznego Kształcenia Zawodowego Obwodu Charkowskiego oraz Kierownik Departamentu Rozwoju Terytorialnego i Lokalnego oraz Stosunków Międzynarodowych Biura Wykonawczego Rady Obwodowej Charkowa zaprezentowali nie tylko obecny stan gospodarki ukraińskiej, ale również system kształcenia zawodowego i rzemiosła w Obwodzie Charkowskim. Do wątku ukraińskiego nawiązała Dyrektor Kwapiszewska, która przedstawiła prezentację na temat wsparcia osób z Ukrainy na wielkopolskim rynku pracy. Spotkanie było okazją do określenia zakresu zadań i działań stojących przed wszystkimi partnerami w 2024 r.


Projekt „Rzemieślnicy bez granic” finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ). Partnerem w projekcie jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza z Poznania oraz  organizacje rzemieślnicze z Niemiec, Francji i  oraz z Vicenzy z Włoch.  Samorząd Województwa Wielkopolskiego poproszony został o patronowanie projektowi w zakresie wykorzystania długoletnich relacji partnerskich z Obwodem Charkowskim.
W ramach Projektu, w 2024r. obędzie się szkolenie dla rzemieślników zainteresowanych współpracą rozwojową, którzy następnie będą dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z ukraińskimi koleżankami i kolegami, którzy będą chcieli nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje.


https://www.umww.pl/rzemieslnicy-bez-granic-wspolne-dzialanie-wielkopolski-i-europejskich-partnerow-dla-ukrainy

https://app.inforia.pl/clipping/20231129-6453688237?clippingToken=ewogICJ0eXAiOiAiSldUIiwKICAiYWxnIjogIkhTMjU2Igp9.ewogICJpZCI6ICIyMDIzMTEyOS02NDUzNjg4MjM3IiwKICAiZ3IiOiAxOTk5LAogICJwbyI6IDE5OTYsCiAgInByb2oiOiA2NzE5NSwKICAiciI6IHsKICAgICJuIjogIkFubmEgTWFya2lld2ljeiAiLAogICAgImUiOiAiYW5uYS5tYXJraWV3aWN6QHVtd3cucGwiCiAgfSwKICAiY3JlIjogIjIwMjMtMTEtMzBUMDY6NTA6MDguNTI2MTY1NFoiCn0.8a08r5gwWRcfvB7UkEpe14csx6hMsnJrmjcloTPmSFM&portalId=1996&projectId=67195&src=Notification


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony