Skorzystaj z szansy!

02 Październik 2012, wyświetleń: 4629,

PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania


W dniu 3 września 2012 r. rozpoczęła się kolejna rekrutacja firm, które odczuwają negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i chcą skorzystać z pakietu usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu ISR.

 Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną – w tym 3 mikro, 8 małych,
59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

Pakiet usług dla firmy obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy. Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednegoi drugiego.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru.

Każde przedsiębiorstwo musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego” oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy   wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach lub
  • nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Tym razem większą szansę udziału w projekcie ISR otrzymają właściciele firm, które zgodnie
z wynikami raportów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) i PARP, najdotkliwiej odczuwają recesję oraz przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne w regionach, w których wg danych GUS opublikowanych w lipcu br. została odnotowana najwyższa stopa bezrobocia, tj. w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim lub świętokrzyskim.

 

Zgodnie z decyzją PARP, preferencyjne punkty na liście rankingowej firm aplikujących do projektu zostaną przyznane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w sektorach: produkcyjnym (produkcja napojów, komputerów i wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu transportowego), usługowym – roboty budowlane, handlowym - handel detaliczny, handel pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów mechanicznych, a także magazynowanie i działalność  wspomagająca transport.

Obecny nabór będzie trwać ponad 8 tygodni , tj. od 3 września 2012 r. do 31 października 2012 r. , przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 14 października br.

Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.
Tagi powiązane z wiadomością:
PARP, szkolenia


Podobne tematy dla tagów: PARP,szkolenia,

Zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjno-promocyjne
Polski Produkt Przyszłości – innowacyjne wyroby i technologie.
Dla zainteresowanych innowacjami
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Konkurs dla przedsiębiorców
Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór
„Biznesplan. Aspekty praktyczne”
Tydzień dla Przedsiębiorców w ZUS
Konferencję otwierającą Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UMWW oraz II Wielkopolskie Forum Inwestycyjne - warsztaty.
Środy Edukacyjne w ZUS
Rozliczenia z ZUS dla przedsiębiorców
Szkolenia fryzjerskie

Ankieta