Posiedzenie Rady Programowej

16 Maj 2024, wyświetleń: 570,

ds. kształcenia zawodowego i dualnego oraz rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim


W dniu 15 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej powołanej w ramach porozumienia o partnerstwie zawartego w 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Izbami Rzemieślniczymi funkcjonującymi na terenie Województwa. Celem współpracy jest rozwój kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce, a także poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym szczególnie rzemiosła oraz podkreślenie roli i znaczenia Izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu w dniu 15 maja br. udział wzięli:
1. Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
2. Marek Skoraszewski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,,
3. Karol Pufal – Z-ca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
4. Zdzisław Smolibowski – Z-ca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
5. Włodzimierz Szymański – Z-ca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
6.  Jacek Marcinkowski – Z-ca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
7. Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
8. Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
9. Tadeusz Moczyński – Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej w Kaliszu,
10. Karol Januszkiewicz – Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej,
11. Marek Pauliński – Z-ca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej,
12. Mariusz S. Kubiak – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
13. Magdalena Sekura–Nowicka – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
14. Damian Michalak - Z-ca Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
15. Andrzej Budny – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
16. Arleta Jaśniewicz - Z-ca Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
17. Janusz Perski – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
18. Marzena Szymańska – Grzegorzek - Z-ca Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
19. Ewa Krupka–Zaręba – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,
20. Mariusz Wiszowaty – Z-ca Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

W trakcie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę oraz zaplanowano działania na kolejny rok. Omawianymi tematami były:
- Festiwal Rzemiosła – celem wydarzenia jest promocja potencjału i oferty edukacyjnej rzemiosła oraz promowanie nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W 2024 r. Festiwal został zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz zrzeszone w Izbie Cechy i odbył się w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Obornikach i w Wągrowcu w kwietniu i maju br. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka i dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z lokalnymi Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Link do relacji z wydarzenia w Poznaniu, które odbyło się w dniu 17 kwietnia: https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,za-nami-wspaniale-wydarzenie-promujace-rzemioslo.html


W trakcie spotkania uzyskaliśmy zapewnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego o zaplanowaniu środków finansowych na wsparcie organizacji Festiwalu w 2025 r. oraz współpracy w ramach organizacji imprezy.
- Gala Najlepszy Mistrz i Czeladnik Roku – coroczne wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe i zawody rzemieślnicze, mające na celu docenienie najlepszych wielkopolskich rzemieślników. W trakcie imprezy nagradzamy i wyróżniamy osoby, które zdobyły kwalifikacje zawodowe potwierdzone uzyskaniem tytułu mistrza lub czeladnika przed Izbami Rzemieślniczymi w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Na 2024 r. również zaplanowano organizację wydarzenia, które odbędzie się najprawdopodobniej w budynku WIR w Poznaniu. Link do relacji z wydarzenia w dniu 6 grudnia 2023 r.: https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,najlepsi-mistrzowie-i-czeladnicy-2022-r.html


- Konkurs o tytuł Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w kategorii mikroprzedsiębiorstwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwo - w 2023 r. WIR w Poznaniu po raz pierwszy przeprowadziła konkurs i wyróżniła najlepsze firmy rzemieślnicze, które upowszechniają pozytywne wzorce, m. in. w zakresie szkolenia pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpływu na lokalne środowisko. W w ramach Gali Najlepszy Mistrz i Czeladnik Roku w 2023 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu i wręczono dyplomy oraz nagrody. Członkowie Rady Programowej zaplanowali w 2024 r. zmianę regulaminu konkursu oraz rozszerzenie zasięgu konkursu na całe województwo. Link do relacji z Gali ogłoszenia wyników konkursu o tytuł Lidera Kształcenia Dualnego w Rzemiośle w 2023 r.: https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,zwyciezcy-lider-ksztalcenia-dualnego-w-rzemiosle.html

- Omówienie działań realizowanych w subregionach w ramach współpracy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Cechami  - realizacja doradztwa zawodowego i promocji rzemiosła w ramach, m. in. Nocy Zawodowców, Targów Edukacyjnych, warsztatów i spotkań prowadzonych cyklicznie na terenie poszczególnych powiatów.

Dziękujemy za spotkanie, zgłaszane propozycje i merytoryczną dyskusję. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca rzemiosła z Samorządem Województwa Wielkopolskiego przyczyni się do dynamicznego rozwoju, sukcesów i realizacji kolejnych, ważnych inicjatyw społecznych oraz biznesowych.

 


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony