Ogólnopolski Finał Konkursu wiedzy o BHP

19 Maj 2014, wyświetleń: 4710,

15 maja 2014 r.


 

 

W dniu 15 maja, w Związku Rzemiosła Polskiego odbył się ogólnopolski etap XIV Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych „Bezpiecznie do startu”.

Tegorocznym zwycięzcą został Karol Becker, uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.(Zdobył 97/104 punktów) Dwa kolejne miejsca zajęli Honorata Roll-Krupa (96 ptk, IR Nowy Sącz) ucząca się w zawodzie cukiernik i Dawid Osicki (90 ptk, IR. Olsztyn ) pobierający naukę w zawodzie elektryk. Na podium stanęli również z wynikiem 86 punktów Dawid Redliński (IR, Tarnów) – mechanik pojazdów samochodowych, Małgorzata Żytniak (IR Rzeszów) – fryzjer. 6 miejsce z wynikiem 85 punktów zajęła reprezentantka IR Kalisz Elżbieta Pietralczyk ucząca się w zawodzie fryzjer 

W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjna okazała się reprezentacji Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu w składzie Kinga Tuczyńska, Honorata Roll Krupa ( 178 ptk.). Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Izby Rzemieślniczej w Tanowie w składzie Dariusz Redliński i Łukasz Mrozek (171 ptk.) Trzecia lokata przypadła w udziale Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie która reprezentowali Małgorzata Żytniak i Paweł Sikora (169 ptk.) a tuż za nią w składzie Renata Małek i Karol Becker znalazła się reprezentacja Izby Rzemieślniczej w Słupsku (168 ptk)


Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Tematyka, która wchodzi w zakres zadań konkursowych to:

  • problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie;
  • kwestie dotyczące szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs cieszy się co raz większa popularnością, na co wskazuje wzrastająca liczba uczestników regionalnych. Duży wkład w promocję wydarzenia Izb i Cechów z pewnością przyczynia się do zainteresowania młodzieży nie tylko samym konkursem, ale także tematyką zasad BHP i higieny pracy.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu Za zajęcie pierwszego miejsca Karol Becker otrzymał skuter oraz e-book. Pozostali laureaci (miejsca II-VI ) plecaki sportowe. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Główny Inspektorat Pracy. We wręczaniu nagród wzięli udział: Artura Bramora – Posła na Sejm RP, Małgorzata Kwiatkowska Z-ca Głównego Inspektora Pracy, Jerzy Bartnik – Prezes ZRP, Zbigniew Lenart – Przewodniczący Komisji Organizacji Oświaty Zawodowej i Nadzoru ZRP oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Konkursu organizuje Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom Konkursu serdecznie gratulujemy.

Protokół wyników indywidualnych: LINK
Protokół wyników drużynowych: LINK
Lista laureatów indywidualnych: LINK
Lista zwycięzców w kategorii drużynowej: LINK
 

Zapraszamy do galerii


Podobne tematy dla tagów: bhp,młodociani pracownicy,zasady udzielania pierwszej pomocy,prawo pracy,ppoż,

Europejska kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego
IX Regionalny Konkurs BHP dla uczniów rzemiosła
Konkurs Wiedzy dla Uczniów Rzemiosła
IX Ogólnopolski Konkurs BHP rozstrzygnięty
X Regionalny Konkurs BHP dla uczniów rzemiosła
BHP na szóstkę z plusem !
Dni Ubezpieczonego w ZUS
Zatrudnienie Pracowników

Ankieta