Czas zawodowców BIS

21 Luty 2022, wyświetleń: 1410,

Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy z dnia 7.02.2022 r.


W dniu 16.02.2022 r. odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem: „Nowoczesne sposoby kształcenia zdalnego. PLATFORMA EDUKACYJNA SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG” organizowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Było ono oficjalnym rozpoczęcie współpracy po podpisaniu czterostronnych porozumień zawartych przez dwadzieścia jeden Cechów, WIR w Poznaniu, Politechnikę Poznańską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  Uroczyste podpisanie porozumień nastąpiło w dniu 7 lutego 2022 r. Poniżej prezentujemy obszerną fotorelację z wydarzenia.
W ramach projektu zostaną wsparte Cechy zaangażowane w kształcenie dualne. Na platformie Zawodowcy.org pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom, w szczególności młodocianym pracownikom realizującym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu u pracodawców - rzemieślników. W ramach tej kategorii obecnie przygotowywane jest 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.                  
Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł
Tematyka kursów dla zawodu stolarz:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,
• Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,
• Technologia dla zawodu stolarz,
• Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,
• Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.
Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:
• Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
• Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów - stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• Podstawowe zasady ochrony środowiska.
Tematyka wspólna dla obu zawodów -  stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:
• Dokumentacja działalności gospodarczej,
• Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
i zarządzania przedsiębiorstwem,
• Podstawowe przepisy prawa pracy.
Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.
Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:
• realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,
• samokształcenie,
• przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
• przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,
• ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.
Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:
• innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,
• wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,
• możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym  możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
• utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,
• bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.
Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie:https://zawodowcy.org/

link do filmów ze spotkania panelowego z dnia 16.02.2022 r.: https://www.youtube.com/watch?v=6_A-oZKRKYw&list=PLPxknhA_oON4ePK6RGGgXbkYm7UUB95-V
 

Iwona Derda Naczelnik Wydziału Oświaty WIR w Poznaniu

                           
 


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony