Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość

„Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dotację z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu nr 2011-1-PL1-LEO01-19174 pt: ”Staż zagraniczny w Niemczech szansą na lepszą przyszłość”, który zostanie przeprowadzony we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu (ZSO) oraz z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu (ZSB).

Projekt dotyczy realizacji czterech 3-tygodniowych staży dla 16-osobowych grup młodzieży uczącej się w II i III klasach szkół zawodowych w zawodach fryzjer oraz mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Staże dla uczniów fryzjerstwa odbędą się w terminach 03-23.06.2012 r. oraz 05-25.05.2013 r. w Centrum Kształcenia w Götz należącym do Izby Rzemieślniczej w Poczdamie.

Natomiast uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej zrealizują staże w terminach 02-22.10.2011 oraz 07-27.10.2012 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf należącym do Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

- skorzystają z potencjału technicznego niemieckiego centrum kształcenia,

- pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu,

- poprawią umiejętności językowe i interkulturowe,

- będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego.

Uzyskany na zakończenie dokument „Europass Mobilność” ułatwi znalezienie zatrudnienia. Realizacja projektu wpłynie także na poprawę współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Uczniów zainteresowanych udziałem w stażu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora projektu z ramienia:

- ZSB Pana Macieja Jóźwiaka,

- ZSO Pani Anny Podlewskiej w terminie do dnia 17.06.2011 r.

 

formularz