Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

 

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

 

Turniej przetwórstwa mięsa jest  Turniejem trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie  klas Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz inne osoby uczące się zawodu rzeźnik- wędliniarz (do lat 20). Tematyka Turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową.

Celem turnieju jest podniesienie rangi zawodu, pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, nawiązanie współpracy   i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami.

 

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl  

 

2021

https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnopolskie-turnieje-spozywcze-1.html