Ogólnopolski Turniej Piekarski

 

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 

Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki jest Turniejem trzystopniowym (etap szkolny, okręgowy – wojewódzki i ogólnopolski), w którym biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz.

Celem Turnieju jest zaprezentowanie przez uczniów umiejętności nabytych podczas praktycznej nauki zawodu, poprzez wykonanie wyrobów tradycyjnych, oraz eksponatu artystycznego – wystawienniczego zgodnych z regulaminem Turnieju.

Szczegółowe informacje na temat Turnieju na stronie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl 

 

2021 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnopolskie-turnieje-spozywcze-1.html

2023 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,xxvi-ogolnopolski-turniej-piekarski-final.html

2024 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,xxvii-ogolnopolski-turniej-piekarski-im-anny-butki.html

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony