Ogólnopolski Turniej Kucharski

 

Ogólnopolski Turniej Kucharski 

 

Ogólnopolski Turniej Kucharski jest turniejem trzystopniowym, który odbywa się na etapie szkolnym, okręgowym (wojewódzkim) i ogólnopolskim. Adresatem turnieju są uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz którzy wyróżniają się umiejętnościami sporządzania potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz posiadają wiedzą z zakresu technologii gastronomicznej.

Celem turnieju jest aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów zawodowych. Udział w turnieju rozwija pasje i zainteresowania związane ze sztuką kulinarną. Służy rozwijaniu współzawodnictwa wśród młodzieży oraz nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy uczniami, szkołami i zakładami pracy.

Szczegółowe informacje na temat turnieju znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu: www.zsps.poznan.pl

 

2021 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,ogolnopolskie-turnieje-spozywcze-1.html

2023 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,vii-ogolnopolski-turniej-kucharski-final.html

2024 - https://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,viii-turniej-kucharski.html

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony