Mistrz Józef Przesławski

 

JÓZEF PRZESŁAWSKI
(1886-1949)
 
Współzałożyciel wraz ze Stanisławem Cierniakiem Fabryki Kartonaży i Introligatorni, zatrudniającej około 100 osób. Działacz Stronnictwa Narodowego od 1925 roku. W 1927 roku brał udział w Polskiej Wystawie Graficznej w Poznaniu. Uczestnik Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Założyciel Cechu Samodzielnych Introligatorów w 1929 roku, a następnie jego Starszy. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych przy Izbie Rzemieślniczej. Członek Towarzystwa Młodych Przemysłowców, Bractwa Kurkowego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1938 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi społeczne. Radny Miejski Miasta Poznania w latach 1938-1939. Po wybuchu II Wojny Światowej za działalność społeczną więziony w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przez Obóz Przesiedleńczy został przymusowo wywieziony na teren Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie działał na rzecz ochrony rzemiosła i swobód obywatelskich.
 
Opracował: Karol Przesławski
prawnuk Józefa Przesławskiego
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SKWER, KTÓRY BĘDZIE NOSIŁ IMIĘ JÓZEFA PRZESŁAWSKIEGO

 

Zdjęcie pokazuje skwer przy ul. Owsianej - grafika artykułu
 
20 kwietnia 2021 r. decyzją Rady Miasta Poznania na Winogradach swój skwer będzie miał Józef Przesławski. Introligator, a przed II wojną światową także miejski radny. Dzięki Józefowi Przesławskiemu 29 września 1929 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Cechu Mistrzów Introligatorskich na obwód Poznańskiej Izby Rzemieślniczej, podczas którego został wybrany starszym cechu. Jego firma, mieszcząca się przed 1939 roku w pałacu Górków, wykonywała m.in. galanterię introligatorską, księgi handlowe i artystyczne oprawy na specjalne zamówienie. W trakcie wojny niemieccy okupanci więzili go w Forcie VII w Poznaniu. Po powrocie z przymusowego wysiedlenia zamieszkał na Winogradach, dlatego właśnie w tej części Poznania, w rejonie ul. Owsianej, skwer będzie nosił jego nazwisko. 
Relacja z uroczystości otwarcia skweru: