Czas na staż

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ,,Czas na staż’’ ze środków finansowych Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach programu POWER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość przyznanego dofinansowania: 610 764,34 PLN.
Projekt ,,Czas na staż’’ realizowany będzie w okresie grudzień 2019 – czerwiec 2021 w konsorcjum z czterema szkołami z województwa wielkopolskiego: Zespołem Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, Zespołem Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu, Rzemieślniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie – Szkołą Branżową I Stopnia oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.
W ramach projektu zostaną zorganizowane i przeprowadzone 4 trzytygodniowe staże dla uczniów branżowych szkół I stopnia w zawodach: mechanik i elektromechanik samochodowy, fryzjer oraz stolarz. Zaplanowane staże odbędą się kolejno:

 • staż dla uczniów mechaniki i elektromechaniki pojazdów samochodowych z ZS nr 4 w Lesznie odbędzie się w terminie od 24.05-13.06.2020 r. w Centrum Kształcenia w Götz działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie,

 • staż dla uczniów fryzjerstwa z ZSO w Poznaniu odbędzie się w terminie 04-24.10.2020 r. w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Wiesbaden,

 • staż dla uczniów stolarstwa z ZSP nr 3 w Gnieźnie odbędzie się w terminie 07-27.03.2021 r. w Centrum Kształcenia i Technologii Wiesbaden I działającym przy Izbie Rzemieślniczej w Wiesbaden,

 • staż dla uczniów mechaniki pojazdów samochodowych z RSZCRR w Koninie odbędzie się w terminie 11.04-01.05.2021 r. w Centrum Kształcenia w Hennickendorf działającym przy Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą.

Dzięki realizacji niniejszego projektu polscy uczniowie:

 • skorzystają z potencjału technicznego niemieckich centrów kształcenia;

 • pogłębią znacznie wiedzę i umiejętności zawodowe oraz staną się fachowcami lepiej przygotowanymi do wykonywania zawodu, a co za tym idzie poszukiwanymi na rynku pracy;

 • nabędą umiejętności zawodowe, których nie obejmuje polski program nauczania zawodu;

 • poprawią umiejętności językowe i interkulturowe;

 • rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne;

 • będą lepiej przygotowani do egzaminu czeladniczego;

 • uzyskają na zakończenie dokument „Europass Mobilność’’ określający nabyte na stażu umiejętności, który ułatwi im znalezienie zatrudnienia.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na poprawę i zacieśnienie współpracy instytucjonalnej organizacji partnerskich i kontynuację wspólnych przedsięwzięć.

Osoby zainteresowane stażami i projektem mogą kierować zapytania do następujących osób
z konsorcjum:
WIR w Poznaniu -  Pani Dagmara Janiszewska  - tel. 61 859 35 33,  Pani Judyta Wolniaczyk  - tel. 61 859 35 80
ZS nr 4 w Lesznie - Pani Grażyna Mielnik - tel. 65 529 95 34
ZSO w Poznaniu - tel. 61 851 03 04
ZSP nr 3 w Gnieźnie - Pan Roman Biskupski  - tel. 61 426 31 53
RSZCRR w Koninie - Pani Katarzyna Bartczak - tel. 63 246 70 72
Informacje dot. naboru na staże będą pojawiały się na bieżąco w formie papierowej i elektronicznej na stronach internetowych szkoły oraz WIR w Poznaniu.

ZMIANA TERMINÓW WYJAZDU - WAŻNY KOMUNIKAT