Zapraszamy na szkolenie

03 Kwiecień 2023, wyświetleń: 2544,

Związek Pracodawców Mentor Biznesu


 

 

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. w godzinach 11:00-14:00  w formule online za pośrednictwem MS Teams.
 

Link do wydarzenia: ://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg5MmEwNzktZWMzZS00ZjQ3LTkyNzItNjFjOTM0ZWQ5N2I3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e20717e-b7bf-4b95-b1e0-377c1db7fd35%22%2c%22Oid%22%3a%221fe03b7c-8262-412d-891b-8543d6a0f3e5%22%7d

 


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony