Za Odrę po naukę

20 Maj 2018, wyświetleń: 1141,

Staż zawodowy w Centrum Kształcenia w Götz.


 

 

 

27.04.2018 odbyła się wizyta monitorująca staż realizowany w ramach programu ERASMUS+, projektu ,,Staż na start’’ przeprowadzona przez koordynatora stażu z ramienia WIR w Poznaniu.

 

Wizyta była okazją do spotkania i rozmowy z uczniami fryzjerstwa z Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, którzy w terminie 15.04-05.05.2018 uczestniczyli w stażu zawodowym w Centrum Kształcenia w Götz.

 

 

 

 

 

Uczniowie fryzjerstwa opanowali i doskonalili w ramach stażu umiejętności z zakresu fryzjerstwa takie jak wykonywanie upięć, pasemek, farbowania czy też nawijanie włosów na wałki. Mieli także możliwość nauczyć się podstaw wykonywania makijażu dziennego i wieczorowego, czego polski program nauczania fryzjerów nie obejmuje. Nauka kosmetyki stanowi natomiast część nauczania fryzjerów w Niemczech.

Uczniowie byli bardzo zmotywowani do zdobywania nowej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, co zauważył niemiecki nauczyciel zawodu. Podczas zajęć byli także bardzo zdyscyplinowani i z dużą starannością oraz sumiennością wykonywali powierzone im zadania.

 

 

 

Stażyści oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych nabyli także szereg innych kompetencji. Wzrosły przede wszystkim ich kompetencje językowe, ponieważ w wielu sytuacjach porozumiewanie się w języku niemieckim lub angielskim  okazywało się koniecznością. Ponadto uczniowie nauczyli się efektywnie współpracować w grupie i rozumieć punkt widzenia innych osób.

 

Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają także zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu, a także dokument Europass-Mobilność poświadczający nabyte kwalifikacje zawodowe, który uznawany jest w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu uczniowie mają większe szanse na zdobycie pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

 

Podczas stażu uczniowie poznali także kulturę naszych zachodnich sąsiadów i zwiedzić Berlin oraz Poczdam. Biorąc czynny udział w programie kulturowym uczniowie mogli m.in. wejść do Reichstagu czy też przejść się po parku Sanssouci w Poczdamie.  Zarówno wycieczki zorganizowane w trakcie trwania praktyki, jaki i przebywanie w zagranicznym środowisku, przyczyniły się to tego, że uczniowie są bardziej otwarci na poznawanie nowych kultur.

 

Wyjazd młodych fryzjerów został sfinansowany z programu Erasmus+ i jest efektem naszej współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden oraz Zespołem Szkół Odzieżowych w Poznaniu.

 

Judyta Wolniaczyk


Ankieta