Z wizytą na Święcie Mistrza w Wiesbaden

28 Luty 2018, wyświetleń: 1997,

Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego


 

 

 

 

 

 

 

17 lutego  Prezes Jerzy Bartnik wraz z Dyrektorem Tomaszem Wiką – jako członkowie oficjalnej delegacji Wielkopolski – uczestniczyli w uroczystości wręczenia dyplomów mistrzowskich dla młodych rzemieślników z Hesji. Do Wiesbaden udali się wraz z Marzeną Wodzińską która jest Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Dorotą Kinal Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego. . Na uroczystości obecny był Premier Hesji, partnerskiego regionu Wielkopolski - Volker Bouffier. Krótka robocza wizyta przebiegała pod hasłem „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego”. Przypomnijmy, że z Izbą Rzemieślnicza w Wiesbaden łącza nas porozumienia o partnerstwie i współpracy.  Zapytaliśmy Prezesa Jerzego Bartnika o kilka refleksji po tej podróży.

 

Dlaczego wizyta w Wiesbaden była tak ważna dla zacieśniania naszych kontaktów z niemieckimi partnerami?

Polskie i niemieckie rzemiosło ma tradycyjnie bardzo dobre relacje. Wynika to z bardzo dużego podobieństwa. Te dobre kontakty trwają już od wielu, wielu lat – można powiedzieć , że od czasów gdy zostaliśmy utworzeni na jednym prawie.  Przypominam , że nasza Izba była piątą izbą na terenie ówczesnych Niemiec powołaną do życia dla obrony interesów rzemiosła i przygotowywaniu kadr zawodowych. Część edukacyjna naszej działalności zawsze była niezwykle ważna aczkolwiek jesteśmy dość odlegli od rozwiązań, które przyjęto w Niemczech.  A dziś korzystamy z każdej okazji żeby się pojawiać na kolejnych imprezach organizowanych w Niemczech. Chcemy się zorientować,  tam na miejscu,  w którym kierunku zmierza przodujące rzemiosło w Europie. Takie podróże są zawsze inspirujące. Elementy , które mogą ewentualnie wspomóc nasze działanie na rzecz gospodarki można przecież przygotować na bazie rozwiązań już istniejących właśnie w Niemczech.

Od lat Wielkopolska współpracuje transregionalnie z Hesją i dlatego nasza delegacja pojawiał się na Święcie Mistrza w Wiesbaden. To wielka uroczystość,  a korzystając z obecności w Wiesbaden przedstawicielki  władz samorządowych województwa - Pani Marzeny Wodzińskiej chcieliśmy wyciągnąć pewne wnioski dla naszego działania. To szczególnie ważne gdy Urząd Marszałkowski powołał do życia Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego

 

 

 

To nie była pierwsza wizyta  przedstawicieli naszej Izby na Święcie Mistrza w Hesji…

Faktycznie. Ale najważniejsze było pokazanie przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego jak taka uroczystość może wyglądać. Jak bardzo honorowane jest rzemiosło w Niemczech. Mogliśmy pokazać, że na uroczystości wręczenia dyplomów mistrzowskich i przekazywania do gospodarki najlepszych fachowców obecny jest Premier Hesji… Nawiasem mówiąc osoba niezwykle ważna, która uczestniczy dziś w rozmowach koalicyjnych mających na celu utworzenie rządy federalnego… a jednak Volker Bouffier wraz z całym Rządem Hesji znalazł czas,  by w bardzo napiętym kalendarzu zarezerwować dzień na te uroczystość.

 

 

Czy ta wizyta może być inspirująca dla władz naszego regionu?

Z pewnością!  Myślę, że Pani Marzena Wodzińska miała okazję naocznie przekonać się jaką pozycję mają w rzemieślnicy w gospodarce Niemiec - mało tego -  skala tej uroczystości potwierdzała jaki jest udział rzemiosła w szkoleniu zawodowym i jak ważne jest podnoszenie jakości tego kształcenia. Pasowanie mistrzów odbyło się w Domu Zdrojowym w Wiesbaden, to ogromna sala, która pomieściła około trzy tysiące ludzi. Jeden mistrz przyprowadził  sześciu , siedmiu gości, którzy uznali, że to jest tak ważny moment w życiu człowieka jak ukończenie uczelni …Wciąż mam w pamięci słowa Premiera Hesji, który powiedział, że absolwentów wyższych uczelni mamy zbyt dużo,  by wszystkich „zmieścić” na rynku pracy. Zwracał uwagę na długotrwałość procesu kształcenia rzemieślniczego mistrza. Uczynił pewne porównanie do studiów uniwersyteckich i pokazał ile wysiłku musi mistrz włożyć w swoje kształcenie. W sumie na tej sali uhonorowano niemal 500 osób publicznym wręczeniem dyplomu. To świadczy o skali i randze tego wydarzenia.    

 

 

To świadczy także o wadze jaką Niemcy przywiązują do szkolenia zawodnego…

Jak najbardziej! Taka uroczystość z pewnością jest dodatkową motywacją dla zdobywania tytułu. Po raz kolejny przywołam słowa Premiera Hesji … „ Nie można prowadzić zakładu rzemieślniczego bez kwalifikacji mistrzowskich … bo tylko to jest gwarancją jakości pracy i wykonywania usług. Z tego bierze się pozycja gospodarki niemieckiej w świecie”… Jakość ! To było najważniejsze przesłanie tego wieczoru!

 

 

Obawiam się, że będzie nam trudno już przeszczepić je na nasz grunt…   

I to jest właśnie zadanie dla nas! Wiem ,że to jest długa droga, ale muszą wiedzieć nasi partnerzy z samorządu, którzy przynajmniej werbalnie okazują szacunek dla rzemiosła , że nasze kształcenie  jest osadzone w systemie edukacyjnym państwa. O ile znajdujemy coraz częściej zrozumienie we władzach samorządowych regionu, czy powiatu o tyle wciąż nie dostateczna jest moim zdaniem współpraca ze środowiskiem naukowym i wyższymi uczelniami. Mówił o tym Premier Hesji, który podkreślał jak ważne dla poziomu kształcenia w rzemiośle jest dostęp do najnowszych technologii. Wyraził ogromne zadowolenie z przyjęcia w Hesji systemy pozwalającego na przechodzenie z poziomu mistrzowskiego do wyższych uczelni. Otwarcie takiej drogi poszerzania kwalifikacji przyniosło w Hesji nadspodziewanie dobre rezultaty i to zaledwie po trzech latach.

 

 

Nie ukrywam, że marzy mi się uroczystość wręczenia dyplomów dla naszych najlepszych czeladników czy mistrzów zorganizowana na przykład w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego…

Według deklaracji w podróży powrotnej powołane Centra  Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  otrzymają zadanie przygotowania uroczystości pierwszego okazania publicznego naszych mistrzów! Uważam, że to najważniejszy efekt tej krótkiej,  roboczej wizyty! Myślę, że był to zaczyn do pełnego zintensyfikowania naszych kontaktów z samorządem. Oby kolejny raz Wielkopolska i nasze działania w tym zakresie  stały się inspiracją  dla całego kraju.

 

Bardzo dziękuję za rozmowę

Marzena Rutkowska-Kalisz

 

 


Ankieta