„Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”

26 Sierpień 2023, wyświetleń: 1925,

Czekamy na zgłoszenia kandydatów


Departament Edukacji i Nauki informuje o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.
Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 8 września 2023 roku we właściwym miejscowo Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:
1) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;
2) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz;
3) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Okólna 47A, 62-510 Konin;
4) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
5) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.
6) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
7) Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn
8) Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony