Wielkopolski Mistrz i Czeladnik Roku

08 Grudzień 2021, wyświetleń: 1067,

Mamy swoich laureatów


7 grudnia br. odbyła się Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu z wyjątkową oprawą artystyczną skrzypka Tomasza Dolskiego. To już druga edycja konkursu, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.
Z uwagi na pandemię Covid-19, w 2020 roku nie podsumowano konkursu i Gala nie odbyła się, dlatego podczas tegorocznej uroczystości nagrodzono m. in. dwóch mistrzów oraz dwóch czeladników, po jednym z roku 2019 i 2020. Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs ponadto promuje szkolnictwo zawodowe i zawody rzemieślnicze.
W kryteriach oceniania brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem, kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem, aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu.
Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 22 osoby, z tego 12 czeladników i 10 mistrzów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe.
Tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2019 otrzymał Szymon Musialski z zawodu cukiernik.

Laureatką 2 miejsca w konkursie za 2019 r. została nasza Koleżanka Beata Piotrowska - zawód krawiec.
Tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2020 otrzymała Manuela Michalak z zawodu fryzjer.
Wśród mistrzów rzemiosła przyznano łącznie za rok 2019 i 2020 trzy nagrody II stopnia i jedną III stopnia oraz cztery wyróżnienia.
Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika 2019 roku otrzymał Mateusz Walendowski z zawodu monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.
Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika 2020 roku otrzymał Bartosz Wojciech Jóskowiak z zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych.

Ponadto wśród czeladników roku 2019 i 2020 przyznano dwa miejsca drugie i dwa miejsca trzecie oraz sześć wyróżnień.
Z  subregionu pilskiego nagrodzono:
Wyróżnienie w kat. Czeladnik za 2019 r. - Klaudia Spottek z zawodu fryzjerka, (Lipka)
Nagroda II stopnia w kat. Mistrz za 2019 r. - Łukasz Nowak  z zawodu mechanik pojazdów samochodowych, (Budzyń)
Nagroda III stopnia w kat. Mistrz za 2020 r. - Bogusław Schnarbach z zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, (Lipka)

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Paulina Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Jerzy Bartnik - Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pan Karol Januszkiewicz - Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Marek Pauliński - Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Jacek Dutkiewicz - V-ce Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Pan Tomasz Wika - Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Pan Tadeusz Moczyński - Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rzemiosła oraz szkół kształcących zawodowo. Uroczystość poprowadziła Pani Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu.
Podziękowania należą się wszystkim wnioskodawcom, wśród których byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza oraz Cechy Rzemiosł Różnych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.

Źródło: https://cwrkdiz.pila.pl/aktualnosci/312,uroczysta-gala-wreczenia-nagrod-w-konkursie-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-roku

foto: CWRKDiZ w Pile


Ankieta