Spotkanie pracodawców w zawodzie kucharz

07 Listopad 2023, wyświetleń: 1080,

Zapraszamy na spotkanie pracodawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolących w zawodzie kucharz


W związku z niskim poziomem przygotowania do egzaminów czeladniczych w zawodzie kucharz przez absolwentów nauki zawodu w bieżącej oraz zeszłorocznej sesji egzaminacyjnej Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu organizuje w poniedziałek 13 listopada 2023 r. o godzinie 15:00 w budynku Izby w Poznaniu, al. Niepodległości 2 spotkanie z pracodawcami prowadzącymi szkolenie w  tym zawodzie oraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu zajmującymi się bezpośrednio przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników w firmie.
W ramach spotkania zamierzamy przybliżyć przebieg egzaminu, przedstawimy szczegółowe wyniki z przeprowadzonych egzaminów oraz wymagania stawiane kandydatom. Działaniem tym chcemy zwiększyć świadomość w zakresie wymagań egzaminacyjnych i poprawić poziom przygotowania kandydatów.
Z uwagi na ważność sprawy obecność na spotkaniu jest obowiązkowa. W szczególności zależy nam na udziale osobistym, który daje dobre warunki do rozmowy i formułowania wniosków w zakresie działań koniecznych do wdrożenia. Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do dnia 8 listopada 2023 r. na adres: malgorzata.maciejewska@irpoznan.com.pl

 

Dla osób nie mogących przybyć będzie możliwość wzięcia udziału w spotkaniu zdalnie poprzez połączenie się z użyciem udostępnionego przez nas linku. Będzie to miało miejsce po zgłoszeniu takiej potrzeby podczas potwierdzenia obecności na spotkanie w terminie i na adres podany powyżej.
Liczymy na Państwa  obecność. Serdecznie zapraszamy!   


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony