Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Small Business Act.
Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Small Business Act.
 

Small Business Act

09 Lipiec 2008, wyświetleń: 3962,

Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Small Business Act.


Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw tzw. Small Business Act. - "To krok w stronę Europy przedsiębiorców" - zachwalał przewodniczący KE Jose Barroso. Mottem pakietu brzmi "Think small first", czyli "Myśl najpierw o małych", dając pierwszeństwo małym i średnim firmom.

Barroso wyliczył główne założenia Small Business Act, który przewiduje: łatwiejszy dostęp do wsparcia finansowego, zwłaszcza na badania i rozwój, obniżenie stawek VAT na usługi świadczone lokalnie (w tym o wysokim nakładzie pracy ręcznej), łatwiejszy dostęp do rynku zamówień publicznych, lepszą administrację publiczną w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), eliminację opóźnień w płatnościach.

KE proponuje także wprowadzenie całkiem nowej formy przedsiębiorstw, którą nazwała Europejską Spółką Prywatną (European Private Company). Jednolite w całej UE przepisy mają ułatwić jednoczesną działalność w wielu krajach członkowskich i ograniczyć koszty założenia firmy - nawet o 10 tys. euro. Według propozycji KE, chodzi o spółkę (nawet jednoosobową) z ograniczoną odpowiedzialnością, o minimalnym kapitale 1 euro, z siedzibą w dowolnym kraju UE, o elastycznej strukturze, którą przedsiębiorca będzie mógł łatwo dopasować do swoich potrzeb.

"To propozycja o wiele bardziej przyjazna biznesowi niż przewiduje dziś prawo większości krajów członkowskich" - podkreślił komisarz ds. wspólnego rynku Charlie McCreevy.

Pakiet ma służyć wsparciu 23 milionów MŚP (czyli firm liczących do 250 osób i o obrotach do 50 mln euro rocznie). W UE 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw stanowią MŚP, zapewniając dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym. W ostatnich latach powstało tam 80 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Zdaniem KE ich rozwój to szansa na podniesienie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Dotąd rozwój MŚP w dużym stopniu blokowały unijne i krajowe przepisy, które na małe firmy nakładały takie same ciężary administracyjne, jak na 41 tys. europejskich dużych przedsiębiorstw. KE postanowiła radykalnie zmienić to podejście.

"Najwyższy czas, aby polityka przyjazna MŚP stała się wiodącą polityką UE" - oświadczył unijny komisarz ds. przemysłu Guenter Verheugen.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" z zadowoleniem przywitała ogłoszenie pakietu. "Mamy nadzieję, że dzięki Small Business Act zasadę +myśl najpierw o małych+ będzie można teraz w pełni stosować. Pakiet jest bardzo ważnym krokiem w kierunku stworzenia zintegrowanej europejskiej polityki wobec MŚP" - powiedziała PAP Katarzyna Sochacka z biura "Lewiatana" w Brukseli.

"Szczególnie cieszy nas wprowadzenie nowej Europejskiej Spółki Prywatnej. MŚP będą mogły działać na terenie całej Unii Europejskiej według tych samych, jednolitych zasad. Ważne jest też dotrzymanie zobowiązania ograniczenia obciążeń administracyjnych i skrócenia czasu potrzebnego na założenie działalności gospodarczej oraz zobowiązanie do ułatwienia dostępu do zamówień publicznych" - dodała.

Za niedoskonałość pakietu PKPP "Lewiatan" uznaje zbyt mało miejsca poświęconego ograniczeniu trudności w dostępie do finansowania działalności (mikrokredyty).

Legislacyjną część Small Business Act, w tym utworzenie statusu Europejskiej Spółki Prywatnej, będą teraz musiały zatwierdzić rządy krajów członkowskich i Parlament Europejski.
Tagi powiązane z wiadomością:
MŚP, wsparcie unijne


Podobne tematy dla tagów: MŚP,wsparcie unijne,

Ogłoszono konkursy na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Wrocławskie Spotkania Biznesu WBM 2008. 29 października w Hali Ludowej we Wrocławiu
Trwa nabór zgłoszeń do VI edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.
Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych
Zapraszamy na szkolenie
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Ankieta