Samochody przyszłości

18 Lipiec 2016, wyświetleń: 3216,

Jak kształcić fachowców elektromobilności


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uczestniczyła od września 2014 r.
w międzynarodowym projekcie pt: „Learning e-Mobility Plus” dotyczącym zaawansowanych badań nad pojazdami o napędzie elektrycznym i hybrydowym.

W projekcie współpracowało dziewięciu partnerów z Niemiec, Polski i Włoch specjalizujących się w przedmiotowej tematyce.

 

 

           

 

 

Ze strony niemieckiej były to: Die Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Berlin  (Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Berlinie), Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Berlinie). Stronę włoską reprezentowały organizacje: Centro Formazione Professionale San Gaetano Vicenza (Centrum Kształcenia Zawodowego Instytutu San Gaetano, Confartigianato Vicenza (Związek Rzemieślników Confartigianato Vicenza oraz Eurocultura.

 

 

 

 

Natomiast do polskich organizacji uczestniczących w badaniach projektowych należały: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu (ZSS), Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej (PUT) oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR).  Koordynacją projektu zajmowała się niemiecka organizacja BGZ Berlin Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH (BGZ Berlińskie Towarzystwo ds. Współpracy Międzynarodowej z.o.o.)

 

 

 

Problemy globalizacji, nowoczesnych technologii, polityki zrównoważonego rozwoju nastawionej na  ochronę klimatu i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, to aktualne wyzwania również dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej.

Nowe technologie i badania naukowe w zakresie pojazdów o napędzie elektrycznym
i hybrydowym wymagają dysponowania kompetencjami wybiegającymi poza tradycyjne standardy nauki zawodu zarówno na etapie szkoły średniej jak i na szczeblu akademickim.

Na wstępie projektu firmy branży motoryzacyjnej zrzeszone w WIR, nauczyciele szkół średnich i wyższych uczelni z zaangażowanych w projekt ośrodków oraz tamtejsi uczniowie i studenci   wypowiadali się w ankietach nt. potrzeby nauki zagadnień dot. elektromobilności w kontekście wykonywania napraw w warsztatach samochodowych oraz nauczania wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Pytania dotyczyły również potrzeby ścisłej współpracy szkół zawodowych, wyższych uczelni technicznych i instytucji naukowo - badawczych.

 

Analiza wypowiedzi interesariuszy miała na celu zidentyfikowanie potrzeb i właściwe ukierunkowanie działań projektowych w efekcie czego wypracowano innowacyjne koncepcje oraz materiały nauczania, uwzględniające nowe technologie, które umożliwią nauczanie zawodu zarówno uczniów szkół średnich, jak i studentów na poziomie odpowiadającym aktualnym potrzebom rynku motoryzacyjnego. We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie zbudowano modele do nauki zawodu. W Niemczech model dotyczył podziału mocy w napędach hybrydowych, we Włoszech pracowano nad układem połączeń w pojazdach hybrydowych oraz technicznymi różnicami wydajności. Natomiast w Polsce nad konwersją z systemu konwencjonalnego na napęd elektryczny. We wszystkich krajach opracowano dokumentację składającą się z danych technicznych, specyfikacji i prezentacji multimedialnej. Wypracowano również przewodnik podsumowujący wyniki projektu zawierający wskazówki i przykłady dobrych praktyk dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Materiały te zostały rozpowszechnione i będą pomocne nauczycielom i instruktorom praktycznej nauki zawodu w szkołach średnich i wyższych uczelniach, a także mistrzom szkolącym w firmach motoryzacyjnych przy opanowaniu nowej wiedzy z zakresu pojazdów o napędzie elektrycznym i hybrydowym.  

 

 

W sierpniu br. projekt dobiega już końca, dlatego dnia 15.07.2016 r. odbyło się jego podsumowanie w Laboratorium Diagnostyki Pojazdów Samochodowych w Zakładzie Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego Politechniki Poznańskiej – Hali nr A17/1 Poznań, ul. Piotrowo 3.Warsztaty przeznaczone były dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem w szczególności nauczycieli szkół zawodowych i uczelni technicznych jak również firm i instytucji prowadzących szkolenia zawodowe. Celem warsztatów było przekazanie doświadczeń dotyczących współpracy pomiędzy firmami, szkolnictwem zawodowym i jednostkami naukowymi oraz wypracowanie sposobów współpracy w zakresie wymiany informacji i potrzeb pomiędzy szkolnictwem zawodowym,

a wyższym inżynierskim na przykładzie projektu „Learning e-Mobility Plus“, które można by zastosować w przyszłości. Podczas warsztatów poruszane były takie kwestie jak:

 

  • ·         Skąd się biorą nowe kompetencje zawodowe?
  • ·         W jaki sposób wspólnie mogą się uczyć zawodu studenci i uczniowie?
  • ·         Jak udoskonalić zdobywanie kompetencji zawodowych? 
  • ·         Jak połączyć teorię (uczelnie) z praktyką (warsztaty)?

 

Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć również pojazd z napędem elektrycznym zbudowany przez instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Samochodowych
w Poznaniu oraz prezentacje multimedialne podsumowujące rezultaty prac projektowych polskiej grupy roboczej.

 

Uczestnicy projektu z Włoch, Niemiec i Polski zamierzają kontynuować projekt i zająć się
tematyką dot. telematyki, która jest uznawana jako przyszłość w transporcie i logistyce.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych organizacji uczestniczących w projekcie:

www.emoplus.gbz-berlin.de,

www.irpoznan.com.pl

www.samochodowka.edu.pl,

www.put.poznan.pl

 

 

Anna Borowiak
Tagi powiązane z wiadomością:
elektromobilność


Podobne tematy dla tagów: elektromobilność,

O samochodach przyszłości

Ankieta