Projekt pilotażowy PUP

31 Marzec 2022, wyświetleń: 246,

Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie. 

W 2021r. Powiat Poznański - Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu pilotażowego,dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.
Nazwa projektu:  Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – Twoje zatrudnienie.
Okres realizacji projektu: 01.10.2021r. – 31.12.2022r.
Wartość projektu: 786 00,00zł REZERWA FUNDUSZU PRACY,
w tym: 750 00,00zł na innowacyjne formy działania.
Obszar realizacji projektu: Powiat Poznański i miasto Poznań.
Grupa docelowa: przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2020r., niezatrudniający pracowników, spełniający warunki kwalifikowalności określone w Zasadach udzielania pomocy w ramach projektu pilotażowego.
Cel główny pilotażu: zwiększenie konkurencyjności i rozwój 50 przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Cele szczegółowe pilotażu:
- opracowanie nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezrobotnym i przyszłym pracodawcom, o charakterze systemowym;
- testowanie innowacyjnych narzędzi dla jednoosobowych firm oraz zbadanie
ich efektywności:
•    pod kątem utrzymania prowadzonych działalności na rynku pracy;
•    pod kątem nawiązania współpracy z powiatowym urzędem pracy,
w zakresie zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Partnerzy projektu:
Miasto Poznań – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania,
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Rekrutację do projektu zakończono.
Kontakt w sprawie projektu:  tel. 61 8 345  705 lub 640 wew. 732.

szczegóły :https://poznan.praca.gov.pl/pilotaz-nowe-spojrzenie-nowe-mozliwosci-moja-firma-twoje-zatrudnienie
 


Ankieta