Powiatowy Urząd Pracy

29 Kwiecień 2020, wyświetleń: 1896,

Ważne informacje


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków
od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. o:
 
-Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
 
-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
 
-Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
 
o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc,  art. 15zze  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
(Dz.U. 2020 poz. 568)  
 
Szczegółowe informacje, zasady oraz wnioski o przyznanie dostępne są na naszej stronie internetowej:
 
Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub w przypadku wystąpienia trudności także  w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań lub złożyć osobiście w Urzędzie  poprzez pozostawienie w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w holu budynku,  wejście do Urzędu od strony parkingu. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które trafią do Urzędu przejdą dwudniową kwarantannę.)
 
Ponadto informujemy, iż złożenie wniosków w postaci papierowej wiąże się z  wizytą  w Urzędzie celem podpisania umowy ( zachęcamy zatem  do składania wniosków przez portal praca.gov.pl)
 
Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem nie zostaną rozpatrzone, stąd konieczne jest ponowne złożenie wniosku.
Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki. 
 
Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu:
61 8345 645,61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
tarcza1@poznan.praca.gov.pl, tarcza2@poznan.praca.gov.pl
 

Ankieta