Podsumowujemy efekty staży

15 Grudzień 2018, wyświetleń: 1761,

Projekt "Staż na start" szansą dla uczniów z Konina i Gniezna


 

 

 

W tym tygodniu odbyły się spotkania podsumowujące efekty i rezultaty staży odbytych
w niemieckich centrach kształcenia przez uczniów ze szkół branżowych w ramach programu ERASMUS+, projektu ,,Staż na start’’. Podczas spotkań zwrócono szczególną uwagę na umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie nabyli dzięki zagranicznym praktykom. Była to także doskonała okazja, aby wręczyć uczniom zaświadczenia uczestnictwa, a także podziękować rzemieślnikom za umożliwienie uczniom wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. W spotkaniach udział wzięli uczniowie, ich rodzice, rzemieślnicy, władze szkoły oraz przedstawiciele WIR w Poznaniu.

 

 

W dniu 10 grudnia br. miało miejsce podsumowanie stażu uczniów mechaniki i elektromechaniki pojazdowej z Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, którzy trzytygodniową praktykę odbyli w Centrum Kształcenia w Hennickendorf.  Uczniowie chętnie opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych związanych ze stażem. Jak podkreślał jeden z uczniów: ,,Najcenniejsze, co nabyłem na stażu, to nauka spawania MAG.’’.  Uczniowie zgodnie stwierdzili, że umiejętność samodzielnego spawania przyda im się w codziennej pracy i dzięki niej będą mogli znaleźć lepiej płatną pracę. Szczególnie, ze względu na fakt, że spawanie stanowi znaczne rozszerzenie szkolnych treści kształcenia. Wyjazd na staż był dla nich przygodą, nie tylko pod kątem zawodu – dzięki niemu dostrzegli także wielokulturowość Niemiec. Uczniowie podzielili się także wiedzą o kulturze Niemiec, jaką zdobyli podczas zwiedzania Berlina oraz Poczdamu. Wszyscy uznali, że chętnie będą dzielić się swoją nabytą wiedzą z młodszymi kolegami i będą polecać im taką formę uzupełniania wiedzy. Za pomyślne ukończenie stażu uczniowie otrzymali wiele gratulacji, m.in. od Starszego CRR w Koninie, Dyrekcji szkoły oraz Dyrektora WIR. Kluczowym momentem uroczystości było wręczenie certyfikatów za ukończenie kursów przygotowawczych oraz certyfikatów wystawianych przez WIR, poświadczających ukończenie stażu.  

 

 

Spotkanie podsumowujące staż uczniów fryzjerstwa z Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie odbyło się natomiast 11 grudnia br. Uczniowie z Gniezna szkolili się przez trzy tygodnie w Centrum Kształcenia i Technologii w Wetzlar, gdzie nabywali nie tylko umiejętności z zakresu fryzjerstwa, ale także kosmetyki. Pani dyrektor Krystyna Jarosz rozpoczynając spotkanie wyraziła swoje zadowolenie
z faktu, że CSR jako niedawno powstała szkoła już mogła wziąć udział w projekcie, który bardzo wzbogacił uczniów w nowe doświadczenia. Tego samego zdania byli uczniowie, którzy zgodnie stwierdzili, że na pewno poleciliby taki staż swoim kolegom i koleżankom. Głos odnośnie stażu zabrali także Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie Pan Stefan Pokładecki oraz Dyrektor WIR w Poznaniu, którzy dziękowali wszystkim zaangażowanym za ich wkład w realizację praktyk i pogratulowali uczniom pomyślnego ukończenia stażu. Oprócz zaświadczeń, wręczono uczniom także dokumenty Europass Mobilość.

Zarówno wyjazd mechaników i elektromechaników, jak również wyjazd fryzjerów z pewnością dał uczniom wiele dobrego umożliwiając im m.in. podniesienie kompetencji zawodowych i kulturowych oraz zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za współudział wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu – w szczególności Dyrekcji RSZCRR oraz CSR, a także nauczycielom.

 

Zapraszamy do galerii foto


Ankieta