Po nowe doświadczenia...

30 Listopad 2017, wyświetleń: 2383,

Uczniowie z Gostynia na stażu w Niemczech


 

Dzięki partnerskiej współpracy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z Izbą Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą Region Brandenburgia Wschodnia odbył się w dniach od 01-21.10.2017 w Centrum Kształcenia w Hennickendorf kolejny 3-tygodniowy staż dla uczniów rzemiosła za granicą w ramach dofinansowania z Programu ERASMUS +. Przy realizacji projektu czynnie angażowali się również pracownicy Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu.

Tym razem w stażu wzięli udział uczniowie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu oraz technicy mechanicy z Technikum należącego do tej szkoły. Łącznie ze stażu skorzystało 16 uczniów  z klas I II i III.

Dnia 19.10.2017 miała miejsce wizyta monitorująca, która była okazją do porozmawiania ze stażystami, opiekunami i niemieckimi szkoleniowcami nt. przebiegu stażu i korzyści jakie przyniósł ten pobyt wszystkim stronom.  Stażyści z entuzjazmem wypowiadali się nt. możliwości odbycia w ramach stażu
1-tygodniowego kursu ze spawania MAG – blach cienkich zakończonego uzyskaniem  certyfikatu od organizacji DVS – Niemieckiego Związku Spawaczy i działań pokrewnych e.V.  potwierdzającego nabycie umiejętności spawania MAG D.
 

 

 

Spawanie MAG – blach cienkich jest wykorzystywane w zakładach naprawy pojazdów samochodowych przy ich konserwacji co z pewnością przyda się w przyszłości przy wykonywaniu pracy zawodowej. Sporo wysiłku kosztowało młodzież usystematyzowanie zagadnień z zakresu elektryki w pojazdach samochodowych. Jednak po ich przeprowadzeniu zgodnie stwierdzili, że bez tej wiedzy niemożliwe byłoby w dalszej części szkolenia obsługiwanie urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych przy identyfikacji uszkodzeń.Jednym z bardziej ulubionych zajęć na stażu było wykonywanie demontażu i montażu silnika do którego młodzież zabrała się z dużym zapałem.

 

 Program stażu był urozmaicony i obejmował również między innymi sprawdzanie układów wtrysku paliwa w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym i Diesla oraz pomiary napięcia
i oporu w silnikach Diesla, które są ważnymi umiejętnościami wykorzystywanymi w pracy zawodowej przez  mechaników pojazdowych.

 

     W dni wolne od zajęć młodzież spędzała czas na wycieczkach do Berlina i Poczdamu zwiedzając miejscowe muzea i zabytki co przysporzyło im wielu niezapomnianych wrażeń.

Uczniowie ocenili pobyt bardzo pozytywnie podkreślając, że dzięki stażowi podnieśli znacznie dotychczasową wiedzę i umiejętności fachowe co pomoże im zdać egzamin czeladniczy, a w przyszłości skuteczniej wykonywać pracę w zakładzie mechaniki pojazdowej. Biorąc pod uwagę korzyści jakie przynoszą młodzieży zagraniczne staże, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zamierza kontynuować te działania we współpracy z niemieckimi izbami rzemieślniczymi oraz wielkopolskimi szkołami zawodowymi, korzystając z możliwości jakie daje Program ERASMUS +.


 
Anna Borowiak
 
 

 


Ankieta