Młodociani pracownicy

23 Kwiecień 2021, wyświetleń: 959,

Ważne informacje


W nawiązaniu do  wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi  przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek informujemy o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
Oznacza to, że młodociany pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami  klas I-III  w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców. 
Decyzje te dotyczą  uczniów- pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także czterech  zakwalifikowanych do czerwonej strefy.
UWAGA w województwach zakwalifikowanych do czerwonej strefy w dalszym ciągu obowiązuje zakaz -  wynikający z rozporządzenia RM  z dnia 25 marca 2021r. z zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.512) m.in.:
 
„Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:
 
1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);
 
2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).
 
Okres ten został wydłużony - do 25.04.2021  rozporządzenie  z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a z wczorajszych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, zostaje  przedłużony na kolejny tydzień.
 
Zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w  salonach fryzjerskich (lista rodzajów działalności z PKD zamieszczona w tekście), w których nie mogą być przyjmowani  klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym  młodociani pracownicy realizujący program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.  
 
Oficjalny Komunikat MEN w  sprawie uczniów i młodocianych pracowników oraz rozporządzenie MEN  zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -  ukażą się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie strony  www.men.gov.pl

Ankieta