Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dla pracodawców

09 Lipiec 2014, wyświetleń: 3217,

Przedłużony termin składania wniosków!


 

 

 

 

 

 

UWAGA  - WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 11.08.2014!!!!

 

 

Prowadzisz firmę? Chcesz podnieść kwalifikacje Twoje i Twoich pracowników? Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Powiatowe Urzędy Pracy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansować działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników pracodawców.
Finansowe mogą  być, np..:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu ształcenia,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.


Finansowanie obejmuje 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu!
tel. 61 8345 703, j.babiarczuk@pup.poznan.pl
O wstępne deklaracje prosimy do 15.07.2014 roku

 

Nowe formy współpracy

 


Podobne tematy dla tagów: Powiatowe Urzędy Pracy,Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dla pracodawców,podnoszenie kwalifikacji,

Pilotażowy konkurs na "Voucher Wiedzy" dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski
45+ nowe umiejętności = Sukces zawodowy
POLSKIE MBA
Projekt „Wygrywaj kompetencjami w swojej dziedzinie!"
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce

Ankieta