Konkurs dla przedsiębiorców

11 Czerwiec 2021, wyświetleń: 389,

Dofinansowanie działań płatnika składek


Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2021.01
Przedsiębiorco! KONKURS
Zapraszamy Cię do udziału w konkursie, w którym możesz otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Termin składania wniosków: 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.
W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.
Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:
 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
 7. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 8. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf.
Ważne!
- Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
- Wniosek wraz z załącznikami złóż wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
- Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
- Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
- Rozpatrzymy Twój wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną, a dodatkowo jeśli wniosek w formie elektronicznej będzie na każdej stronie posiadać taką samą liczbę kontrolną.
- Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.
- Przed wysłaniem e-maila zapoznaj się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami: 
Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 1,5 mb)
Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2021 r.
Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.
Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Sposób komunikacji
Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od dnia ogłoszenia konkursu.
Dokumenty dotyczące konkursu do pobrania znajdują się na stronie:
Podstawa prawna
 
 

Ankieta