Konferencja z Minister Olgą Semeniuk

23 Czerwiec 2021, wyświetleń: 479,

Polski Inkubator Rzemiosła


W dniu 23 czerwca 2021 r. Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pani Minister Olga Semeniuk. W formie zdalnej uczestniczył również Minister Piotr Mazurek - Sekretarz stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej oraz przedstawiciele Cechów zrzeszonych w WIR w Poznaniu,
Spotkanie poświęcone było głównie Polskiemu Inkubatorowi Rzemiosła i nowelizacji Ustawy o rzemiośle, nad którą toczą się cały czas prace. Rządowy program „Polski Inkubator Rzemiosła” dotyczy organizacji rzemieślniczych i zakłada wsparcie ich rozwoju jako strategicznych partnerów państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz zawodowym kształceniu dualnym. Program podkreśla strategiczną rolę rzemiosła w Polsce, jak również podkreśla znaczenie, jakie państwo polskie przypisuje do jego rozwoju. „Polski Inkubator Rzemiosła” jest programem obejmującym okres od 2021 do 2030 r. Potrzeba przyjęcia przedmiotowego Programu wynika m.in. z faktu, że nie ma w chwili obecnej dokumentu rządowego, ściśle poświęconego problematyce promocji rzemiosła i kształcenia dualnego. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursach w ramach Programu są wyłącznie organizacje rzemieślnicze. 
Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu  realizacji działań statutowych, w tym dotyczących  rozwoju  przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.
Cele szczegółowe Programu to:
  1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
  2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
  3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i pozarządowego.

Rządowy program Polski Inkubator Rzemiosła - do pobrania

źródła:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polski-inkubator-rzemiosla

 

Ankieta