Konferencja dot. szkolnictwa branżowego

24 Maj 2022, wyświetleń: 363,

Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych


Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na konferencję pt. "Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych"
Termin: 27 maja 2022 r. Czas trwania: 11.30-14.35

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych, doradcy zawodowi oraz koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych
Integralne, całościowe rozumienie sztuki i wzornictwa oraz ich wychowawczego oddziaływania pozwala na postawienie tezy, iż przenikają one różne dziedziny życia. Jednocześnie kształtują jego intelekt, wrażliwość, wyobraźnię i postawę twórczą, co pozwala na budowanie świadomości i ekspresji kulturalnej będącej jedną z kompetencji kluczowych uczniów.
Mówiąc o próbach wychowania estetycznego, myślimy o kulturze otoczenia, architekturze, urządzeniach, modzie, ale i kulturze współżycia z innymi ludźmi. Pewne jego elementy wiążemy z kształceniem estetycznego smaku jako kulturowej erudycji, wyrażającej się w różnych reakcjach młodzieży na otoczenie, m.in. umiejętności odróżnienia przedmiotów estetycznych i wartościowych, rozumienia ich funkcji oraz nowych rodzajów racjonalnego piękna.
Przygotowanie do wyboru zawodu oraz kształcenie branżowe powinny więc sygnalizować potrzebę dbałości o piękno codzienności, także zawodowej, wrażliwości na funkcjonalne piękno przedmiotów użytkowych, wnętrz, wyposażenia itp. Wzornictwo (design) może wydatnie przyspieszać dojrzewanie nowych upodobań młodych ludzi, stymulować już istniejące oraz kreować potrzeby wyższego rzędu.
Obok spraw często zewnętrznych, powierzchownych, dotyczących jedynie zjawisk widocznych dla oka, dostrzec możemy problem estetycznej świadomości kształtowanej pod wpływem bogatych i osobiście przeżywanych doświadczeń. W dziełach sztuki odczytujemy podstawowe problemy człowieka i świata, najbardziej konfliktowe ludzkie sytuacje. Dzięki nim młody człowiek może całościowo ujmować rzeczywistość, przeżyciowo i refleksyjnie zarazem. Potwierdzają to m.in. arcydzieła sztuki. Z tego punktu widzenia, ważną rolę odgrywa sztuka dawna nieraz określana jako „wieczna”, jak i sztuka współczesna.
W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad nową pedagogiczną koncepcją sztuki i wzornictwa w kilku perspektywach i przekrojach: jako zbioru wytworów oraz treści twórczej działalności człowieka, integracji zewnętrznych spraw człowieka i jego otoczenia, a także wyznaczenia treści jego osobistej świadomości. Sztuka jest bowiem niezbędna człowiekowi, aby mógł zrozumieć i zmienić świat.

Rejestracja uczestników do 25 maja 2022 r. - link do rejestracji
 

szczegóły na stronie: https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/05/konferencja-od-srubokreta-do-estetyki-czyli-sztuka-i-wzornictwo-w-szkolach-branzowych-27-maja-2022-online/


Ankieta