Inauguracyjne Spotkanie Prezesów i Dyrektorów Izb

21 Marzec 2024, wyświetleń: 422,

„Dobre sąsiedzkie praktyki”


Prezesi i Dyrektorzy Izb sąsiadujących z Bydgoszczą – tj. przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wielkopolskim, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  odwiedzili dziś naszą siedzibę uczestnicząc w Spotkaniu Inauguracyjnym.
Pierwsze w takim gronie spotkanie było okazją do przedstawienia działalności organizacji rzemieślniczych reprezentowanych przez partnerów.Dyskutowano o podejmowanych na swoich terenach inicjatywach, które można byłoby zaimplementować w każdej z Izb.  Wypracowano listę rozwiązań tzw. „Dobrych sąsiedzkich praktyki” do stosowania w rzemiośle. Rozmawiano o ważnej roli Izb jaką odgrywają w procesie kształcenia.
Spotkanie to rozpoczyna cykl kolejnych spotkań u każdego z partnerów.  Dziękujemy organizatorowi za udostępnienie zdjęć.


Ankieta

Sfinansowanie dostosowania strony www do wymogów dostępności WCAG 2.1 AA ze środków NIW

Baner dofinaoswanie strony